Minipsykiatri

Om du i ditt yrke möter personer med psykisk ohälsa behöver du kunskap om varje individs förutsättningar och behov för att kunna skapa en förtroendefull samverkan.


Tryckta utgåvor

Minipsykiatri Minipsykiatri
Minipsykiatri
Utgivningsdatum 2014-01-13
370 Sidor
ISBN 9789127135796
Häftad
Provläs

Digitala utgåvor

Minipsykiatri Minipsykiatri
Minipsykiatri
Utgivningsdatum 2014-02-25
277 Sidor
ISBN 9789127139824
E-bok

Om du i ditt yrke möter personer med psykisk ohälsa behöver du kunskap om varje individs förutsättningar och behov för att kunna skapa en förtroendefull samverkan. Boken Minipsykiatri beskriver därför vilka beteenden och symtom som utmärker de vanligaste psykiatriska diagnoserna, vilka behandlingsmöjligheter som finns, och vad som är viktigt att tänka på i samtalet med klienten. Syftet är att ge vägledning i hur du och klienten tillsammans utvecklar ett bra samarbete – där du som yrkesperson är expert inom ditt fält och klienten är expert på sitt eget liv.

Minipsykiatri är skriven för personal inom försäkringskassa, arbetsförmedling, socialtjänst, kriminalvård, skola, psykiatri och andra vårdverksamheter samt för HR-ansvariga – och alla andra som vill och behöver lära sig mer om ämnet.

"Vilken användbar bok! En sådan lättöverskådlig bok med fokus på bemötande har man alltid önskat sig som handläggare och utbildare."
Bente Resberg, verksam inom Kriminalvården