Motiverande samtal

Detta är en komplett guide till motiverande samtal, MI, metoden som hjälper människor till förändring. Denna tredje utgåva är helt omarbetad och innehåller till största del nytt material eftersom MI genomgått en så snabb och omfattande utveckling.

Boken utgår från fyra centrala processer inom MI – att engagera, fokusera, framkalla och planera för förändring. I denna nya utgåva lyfts även medkänsla, compassion, fram som en viktig del av andan inom MI.

Tryckta utgåvor

Motiverande samtal Motiverande samtal
Motiverande samtal
Utgiven: 2013-04-15
515 Sidor
ISBN 9789127135390
Häftad
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

Bibliografi
.pdf-format
Kortlek
.pdf-format

Detta är en komplett guide till motiverande samtal, MI, metoden som hjälper människor till förändring. Denna tredje utgåva är helt omarbetad och innehåller till största del nytt material eftersom MI genomgått en så snabb och omfattande utveckling.

Boken utgår från fyra centrala processer inom MI – att engagera, fokusera, framkalla och planera för förändring. Illustrativa fallbeskrivningar och dialoger visar hur metoden kan användas inom en mängd olika områden. Författarna redogör även för metodens goda vetenskapliga stöd, hur man kan lära sig MI och använda MI tillsammans med andra metoder.

MI utmärks av betoningen på respektfullt samarbete, att väcka klientens egen motivation och att respektera klientens autonomi och val. I denna nya utgåva lyfts även medkänsla, compassion, fram som en viktig del av andan inom MI.

Boken vänder sig till rådgivare, sjuksköterskor, kriminalvårdare, socialsekreterare, coacher, lärare, HR-personal, psykologer, psykoterapeuter och alla andra som vill hjälpa människor till förändring.

Boken är skriven av grundarna till motiverande samtal:

William R. Miller, fil.dr, professor emeritus i psykologi och psykiatri vid universitetet i New Mexico, USA.

Stephen Rollnick, fil.dr, professor i hälso- och sjukvårdskommunikation på medicinska fakulteten vid universitetet i Cardiff, Wales, Storbritannien.