William R. Miller

William R. Miller är professor i psykologi och psykiatri vid universitet i New Mexico.

Motiverande samtal

Detta är en komplett guide till motiverande samtal, MI, metoden som hjälper människor till förändring. Denna tredje utgåva är helt omarbetad och innehåller till största del nytt material eftersom MI genomgått en så snabb och omfattande utveckling.

Boken utgår från fyra centrala processer inom MI – att engagera, fokusera, framkalla och planera för förändring. I denna nya utgåva lyfts även medkänsla, compassion, fram som en viktig del av andan inom MI.

Läs mer