Interkulturell medvetenhet

Med kunskap, självkännedom, acceptans, nyfikenhet och välvilja

Interkulturell medvetenhet ger Soroush Shouri konkret vägledning i hur vi istället kan hitta ett balanserat förhållningssätt som skapar tillitsfulla samtal.


Tryckta utgåvor

Interkulturell medvetenhet Interkulturell medvetenhet
Interkulturell medvetenhet Kommande
Utgivningsdatum 2019-08-09
150 Sidor
ISBN 9789127823648
Häftad

Digitala utgåvor

Interkulturell medvetenhet Interkulturell medvetenhet
Interkulturell medvetenhet Kommande
Utgivningsdatum 2019-08-09
150 Sidor
ISBN 9789127823655
E-bok
Kommande

När vi möter människor som har en annan kulturell bakgrund än oss själva riskerar vi att antingen se personen helt och hållet som en representant för sin kultur, eller att helt bortse från bakgrunden och bara betrakta personen ur ett individuellt perspektiv. I Interkulturell medvetenhet ger Soroush Shouri konkret vägledning i hur vi istället kan hitta ett balanserat förhållningssätt som skapar tillitsfulla samtal.

Modellen bygger på acceptance and commitment therapy (ACT) och motiverande samtal (MI). Rikligt med reflektionsövningar hjälper läsaren att omsätta kunskapen i praktiken och illustrerande exempel gör framställningen extra tillgänglig.

Boken vänder sig till yrkesverksamma inom vård, omsorg och elevhälsa, samt till personal vid anläggningsboenden och statliga och kommunala myndigheter.

Kanske är du också intresserad av...