Stephen Rollnick

Stephen Rollnick är författare, klinisk psykolog och forskare knuten till universitetet i Wales.