Kognitionspsykologi

Utdrag ur Grunderna i vår tids psykologi

"'Kognitionspsykologin behandlar de tanke- och kunskapsprocesser med vilka vi lär känna världen genom våra sinnen. Det handlar om vår förmåga att styra uppmärksamheten

Digitala utgåvor

Kognitionspsykologi
E-bok 2015-06-03. ISBN 9789127145429
Köp direkt via din återförsäljare
"'

Kognitionspsykologin behandlar de tanke- och kunskapsprocesser med vilka vi lär känna världen genom våra sinnen. Det handlar om vår förmåga att styra uppmärksamheten