Peter Juslin

Peter Juslin är professor i kognitionspsykologi vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet.

Kognitionspsykologi

"'Kognitionspsykologin behandlar de tanke- och kunskapsprocesser med vilka vi lär känna världen genom våra sinnen. Det handlar om vår förmåga att styra uppmärksamheten
Läs mer