Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Från beteendeproblem till livskvalitet

Handbok för beteendedetektiver

Vid beteendeproblem finns det sällan snabba lösningar och bara ett enkelt svar. Vi behöver stanna upp och ta reda på varför problemen uppstår och hitta långsiktiga åtgärder för både personen och omgivningen. Denna praktiska handbok är skriven för alla som vill förebygga eller arbeta med beteendeproblem och främja god livskvalitet. 

Läs mer...
Från beteendeproblem till livskvalitet Från beteendeproblem till livskvalitet
Från beteendeproblem till livskvalitet

Från beteendeproblem till livskvalitet

ISBN 9789127822559
Utkom 25 augusti 2018
ISBN
9789127822559
Typ
Häftad
Sidantal
265
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Vid beteendeproblem finns det sällan snabba lösningar och bara ett enkelt svar. Vi behöver stanna upp och bli ”beteendedetektiver”, det vill säga ta reda på varför problemen uppstår och hitta långsiktiga åtgärder för både personen och omgivningen.

Boken bygger på positivt beteendestöd (PBS), som betonar ökad livskvalitet och utveckling genom att arbeta förebyggande och att möjliggöra inlärning. 

Med många belysande exempel går författarna igenom alla steg i att arbeta med beteendeproblem:  att konkretisera och kartlägga problemet, att skapa hypoteser om vilken funktion det fyller för personen samt att slutligen skapa en helhetsplan med insatser för ökad livskvalitet. Åtgärderna behöver nästan alltid sättas in på flera plan, från att lära ut sociala färdigheter till att visuellt tydliggöra miljön. Stor vikt läggs vid att involvera personen själv och hela nätverket samt att insatser väljs först efter noggrant etiskt övervägande. 

Denna praktiska handbok är skriven för alla som vill förebygga eller arbeta med beteendeproblem och främja god livskvalitet, såsom personal i skola, LSS-verksamheter, habilitering och psykiatri samt föräldrar.

Marie Grafström är beteendeanalytiker och har en master i tillämpad beteendeanalys och autism. Camilla Kallenbäck är leg. arbetsterapeut och beteendeanalytiker. De har båda lång erfarenhet av att handleda och utbilda kring funktionsnedsättning och beteendeproblem i olika typer av verksamheter såsom skola, LSS, personlig assistans, habilitering och psykiatri.

Vid beteendeproblem finns det sällan snabba lösningar och bara ett enkelt svar. Vi behöver stanna upp och bli ”beteendedetektiver”, det vill säga ta reda på varför problemen uppstår och hitta långsiktiga åtgärder för både personen och omgivningen.

Boken bygger på positivt beteendestöd (PBS), som betonar ökad livskvalitet och utveckling genom att arbeta förebyggande och att möjliggöra inlärning. 

Med många belysande exempel går författarna igenom alla steg i att arbeta med beteendeproblem:  att konkretisera och kartlägga problemet, att skapa hypoteser om vilken funktion det fyller för personen samt att slutligen skapa en helhetsplan med insatser för ökad livskvalitet. Åtgärderna behöver nästan alltid sättas in på flera plan, från att lära ut sociala färdigheter till att visuellt tydliggöra miljön. Stor vikt läggs vid att involvera personen själv och hela nätverket samt att insatser väljs först efter noggrant etiskt övervägande. 

Denna praktiska handbok är skriven för alla som vill förebygga eller arbeta med beteendeproblem och främja god livskvalitet, såsom personal i skola, LSS-verksamheter, habilitering och psykiatri samt föräldrar.

Marie Grafström är beteendeanalytiker och har en master i tillämpad beteendeanalys och autism. Camilla Kallenbäck är leg. arbetsterapeut och beteendeanalytiker. De har båda lång erfarenhet av att handleda och utbilda kring funktionsnedsättning och beteendeproblem i olika typer av verksamheter såsom skola, LSS, personlig assistans, habilitering och psykiatri.

Jag har verkligen väntat på denna bok! Äntligen en bok om positivt beteendestöd och beteendeanalys som är vardagsnära och möjlig att använda för personal i mängder av verksamheter. Martin Forster, leg. psykolog, Karolinska institutet