Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Dialektisk beteendeterapi

Arbetsblad för färdighetsträning (2:a utgåvan)

Av Marsha Linehan. Översatt av Eva Trädgårdh

Dialektisk beteendeterapi, DBT, utvecklades ursprungligen för behandling av emotionellt instabil personlighetsstörning. Men forskning har visat att DBT även är till stor hjälp vid andra psykiatriska tillstånd samt vid problem med känsloreglering och relationer.

Läs mer...
Dialektisk beteendeterapi Dialektisk beteendeterapi
Dialektisk beteendeterapi

Dialektisk beteendeterapi

ISBN 9789127145559
Utkom 7 maj 2016
ISBN
9789127145559
Licenstid
3650 dagar
Typ
Inbunden
Sidantal
543
Du har nått den maximala köpsumman.

Dialektisk beteendeterapi, DBT, utvecklades ursprungligen för behandling av emotionellt instabil personlighetsstörning. Men forskning har visat att DBT även är till stor hjälp vid andra psykiatriska tillstånd samt vid problem med känsloreglering och relationer.

Denna bok innehåller alla de arbets- och informationsblad som behövs för färdighetsträningen i DBT. Här får du som terapeut ett gediget material att använda ihop med dina klienter och korta introduktioner för varje färdighetsmodul.

Färdigheterna är indelade i de fyra övergripande områdena medveten närvaro, att hantera relationer, att reglera känslor och att kunna stå ut när det är svårt. I denna andra utgåva ingår både nya färdigheter och utveckling av tidigare färdigheter. Nyheter är bland annat medveten närvaro i relationer, validering och självvalidering, medkänsla gentemot sig själv och andra, värden och prioriteringar i livet samt att hantera sömnsvårigheter och missbruksbeteende. Arbetsbladen finns även tillgängliga för utskrift på nätet via en individuell kod i varje bok.

Manualen är fackgranskad av Elizabeth Malmquist, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare och utbildare i DBT.

Sagt omboken:

"Detta utgör en ’bibel’ för alla som arbetar i psykiatri och med psykoterapi. Manualen fångar i allt väsentligt hur vi kan arbeta med mänskligt lidande. Den utgör kärnan – det konkreta arbetet – i modern KBT och andra evidensbaserade metoder. Om manualen används på rätt sätt utgör den en livboj för patienter med komplicerad problematik."
Anna Kåver, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i KBT och specialist i klinisk psykologi. 

Dialektisk beteendeterapi, DBT, utvecklades ursprungligen för behandling av emotionellt instabil personlighetsstörning. Men forskning har visat att DBT även är till stor hjälp vid andra psykiatriska tillstånd samt vid problem med känsloreglering och relationer.

Denna bok innehåller alla de arbets- och informationsblad som behövs för färdighetsträningen i DBT. Här får du som terapeut ett gediget material att använda ihop med dina klienter och korta introduktioner för varje färdighetsmodul.

Färdigheterna är indelade i de fyra övergripande områdena medveten närvaro, att hantera relationer, att reglera känslor och att kunna stå ut när det är svårt. I denna andra utgåva ingår både nya färdigheter och utveckling av tidigare färdigheter. Nyheter är bland annat medveten närvaro i relationer, validering och självvalidering, medkänsla gentemot sig själv och andra, värden och prioriteringar i livet samt att hantera sömnsvårigheter och missbruksbeteende. Arbetsbladen finns även tillgängliga för utskrift på nätet via en individuell kod i varje bok.

Manualen är fackgranskad av Elizabeth Malmquist, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare och utbildare i DBT.

Sagt omboken:

"Detta utgör en ’bibel’ för alla som arbetar i psykiatri och med psykoterapi. Manualen fångar i allt väsentligt hur vi kan arbeta med mänskligt lidande. Den utgör kärnan – det konkreta arbetet – i modern KBT och andra evidensbaserade metoder. Om manualen används på rätt sätt utgör den en livboj för patienter med komplicerad problematik."
Anna Kåver, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i KBT och specialist i klinisk psykologi. 

Andra intressanta titlar