Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Bryta vanor

Kognitiv och beteendeinriktad behandling vid missbruk och beroende

Framställningen utgår från ett kognitivt och psykobiologiskt perspektiv. Här beskrivs teorier och evidensbaserade metoder för att motivera till förändring och förebygga återfall. Även grunderna inom den kognitiva teorin tas upp. Missbruk i kombination med psykisk problematik behandlas särskilt.

Läs mer...
Bryta vanor Bryta vanor
Bryta vanor

Bryta vanor

Utkom 29 oktober 2007

Isbn
9789127026933
Typ
Inbunden
Sidantal
182
Du har nått den maximala köpsumman.
458 kr
Bryta vanor Bryta vanor
Bryta vanor
Utkom 29 okt 2007
ISBN 9789127026933
458 kr
Bryta vanor
Bryta vanor
458 kr
Bryta vanor Bryta vanor
Bryta vanor
Utkom 29 okt 2007
ISBN 9789127026933
458 kr
Bryta vanor
Bryta vanor
Ingen Författare
Bryta vanor
Bryta vanor
Bryta vanor Bryta vanor
Bryta vanor
E-bok (Epub)

Bryta vanor

Utkom 17 november 2010

Isbn
9789127128231
Typ
E-bok (Epub)
Du har nått den maximala köpsumman.
köp via
Bryta vanor Bryta vanor
Bryta vanor
Utkom 17 nov 2010
ISBN 9789127128231
Bryta vanor
Bryta vanor
358 kr
Bryta vanor Bryta vanor
Bryta vanor
Utkom 17 nov 2010
ISBN 9789127128231
Bryta vanor
Bryta vanor
Ingen Författare
Bryta vanor
Bryta vanor

Andra intressanta titlar

Individen måste stå i centrum i behandlingen vid missbruk och beroende. Den första frågan att ställa är: Vad är problemet? Svaret bestämmer sedan behandlingens upplägg.

Författaren vill genom ett nivåtänkande anpassa insatsen till missbruksproblemets svårighetsgrad. Personer med en överkonsumtion av alkohol, men som ännu inte har utvecklat ett beroende, startar sin förändringsprocess på grundnivån med hjälp av motiverande samtal. De som redan har utvecklat ett beroende kan sägas befinna sig på nivå två. Behandlingen utgör här en påbyggnad av grundnivån med kognitiva och beteendeinriktade metoder.

Den tredje nivån avser förhållningssätt och behandlingsmetoder för personer med en kombination av drogberoende och långvarig psykisk störning. Framställningen utgår från ett kognitivt och psykobiologiskt perspektiv. Här beskrivs teorier och evidensbaserade metoder för att motivera till förändring och förebygga återfall. Även grunderna inom den kognitiva teorin tas upp. Missbruk i kombination med psykisk problematik behandlas särskilt.

Målgrupper är olika kategorier av personal inom sjukvård, socialtjänst och kriminalvård som möter personer med drogproblem, ibland i kombination med psykisk störning.