Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Carl Gyllenhammar

Carl Gyllenhammar är leg. läkare, specialist i psykiatri, leg. psykoterapeut med KBT-inriktning och handledare. Han är studierektor vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi. Carl är certifierad schematerapeut på avancerad nivå och godkänd schematerapihandledare. Han föreläser, handleder och ger utbildningar i schematerapi och är ansvarig för certifiering av schematerapeuter i Sverige.

Bryta vanor

Framställningen utgår från ett kognitivt och psykobiologiskt perspektiv. Här beskrivs teorier och evidensbaserade metoder för att motivera till förändring och förebygga återfall. Även grunderna inom den kognitiva teorin tas upp. Missbruk i kombination med psykisk problematik behandlas särskilt.

Läs mer