Alkohol, droger och hjärnan

Tro och vetande utifrån modern neurovetenskap

Av Heilig Markus. Översatt av Gun Zetterström

Alkohol, droger och hjärnan beskriver framsteg inom hjärnforskningen som gjort det möjligt att bättre förstå alkohol- och drogproblem. Boken är skriven från författarens perspektiv som läkare och forskare och visar hur vetenskapens framsteg pekar ut vägar mot empatisk, rationell behandling som alternativ till moraliserande attityder och vårdideologiska strider.


Tryckta utgåvor

Alkohol, droger och hjärnan Alkohol, droger och hjärnan
Alkohol, droger och hjärnan
Utgivningsdatum 2015-10-22
300 Sidor
ISBN 9789127141797
Inbunden
Provläs

Digitala utgåvor

Alkohol, droger och hjärnan Alkohol, droger och hjärnan
Alkohol, droger och hjärnan
Utgivningsdatum 2015-10-22
ISBN 9789127141803
E-bok

Alkohol, droger och hjärnan beskriver framsteg inom hjärnforskningen som gjort det möjligt att bättre förstå alkohol- och drogproblem. Boken är skriven från författarens perspektiv som läkare och forskare och visar hur vetenskapens framsteg pekar ut vägar mot empatisk, rationell behandling som alternativ till moraliserande attityder och vårdideologiska strider.

Missbruksproblem är mycket vanliga, och nästan varje familj har erfarenhet av någon som drabbats. Svenskars användningsmönster av alkohol har förändrats. After Work-ölen och mitt-i-veckan-drinken är förhållandevis nya i svensk dryckeskultur, samtidigt som traditionen av tungt helgdrickande finns kvar. Dessa dryckesbeteenden aktualiserar behovet av fördjupad kunskap och vetenskapligt grundade behandlingsmetoder. För att nå dit behöver forskningens resultat nå ut utanför akademiska kretsar.

Han skriver populärvetenskapligt i ordets bästa mening: tankeväckande, generöst förklarande när han går bredvid patienten. Salomon Schulman i Sydsvenskan