Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Att insjukna i psykos

Förlopp, behandling, återhämtning

En psykos är ett sjukdomstillstånd där man under perioder förlorar förmågan att korrekt bedöma verkligheten. Som drabbad och som närstående behöver man då insatser baserade på en förtroendefull relation med vården.

Läs mer...
Att insjukna i psykos Att insjukna i psykos
Att insjukna i psykos

Att insjukna i psykos

ISBN 9789127825109
Utkom 7 mars 2020
ISBN
9789127825109
Typ
Häftad
Sidantal
184
Du har nått den maximala köpsumman.
Att insjukna i psykos Att insjukna i psykos
Att insjukna i psykos
E-bok (Epub)

Att insjukna i psykos

ISBN 9789127825116
Utkom 7 mars 2020
ISBN
9789127825116
Typ
E-bok (Epub)
Sidantal
184
Du har nått den maximala köpsumman.

En psykos är ett sjukdomstillstånd där man under perioder förlorar förmågan att korrekt bedöma verkligheten. Som drabbad och som närstående behöver man då insatser baserade på en förtroendefull relation med vården. I den här boken får du kunskap som dels hjälper dig att förstå psykostillståndet, dels vägleder dig i dina kontakter med vården. Författarna redogör med ett tillgängligt språk för symtom, diagnoser och dagens moderna psykologiska och medicinska behandlingsformer. Med flera exempel och en hoppfull grundton beskrivs vanliga tankar, känslor och frågor kring sjukdomen.

Boken är skriven för personer som insjuknat i psykos och deras närstående. Den är även en kunskapskälla för professionella som möter personer som insjuknar i psykos och den har viktiga budskap till politiker.

Sagt om boken:

Detta är en bok som verkligen behövs. Om beslutsfattare, professionella, berörda och alla med anledning att intressera sig för personer som drabbats av en psykos tar till sig bokens innehåll kommer etablerad och ny kunskap i klok förening att kunna göra skillnad i verkligheten.

Ing-Marie Wieselgren, medicine doktor, psykiater, projektchef Uppdrag psykisk hälsa, Sveriges kommuner och regioner

Du märker plötsligt att din omgivning blivit fientlig, de går inte att nå; du håller på att bli psykotisk! Kanske bland det värsta som kan drabba dig eller dina närmaste. Då är det guld värt att hitta en nyskriven, svensk bok om psykos gjord av Johan Cullberg, Maria Skott och Pontus Strålin. […] Sammantaget har bokens författare gjort en färsk genomgång av kunskapsläget om psykos/schizofreni. Det vilar en hoppfull ton av erfarenhet och optimism över texten. Många fallbeskrivningar ger texten liv. [… Boken] är lätt att förstå. Den bör finnas på enheter med psykosvård och kan förutom av oss i vården även läsas av anhöriga, patienter och intresserade.

Svante Bäck, Läkartidningen.se 18 februari 2021

En psykos är ett sjukdomstillstånd där man under perioder förlorar förmågan att korrekt bedöma verkligheten. Som drabbad och som närstående behöver man då insatser baserade på en förtroendefull relation med vården. I den här boken får du kunskap som dels hjälper dig att förstå psykostillståndet, dels vägleder dig i dina kontakter med vården. Författarna redogör med ett tillgängligt språk för symtom, diagnoser och dagens moderna psykologiska och medicinska behandlingsformer. Med flera exempel och en hoppfull grundton beskrivs vanliga tankar, känslor och frågor kring sjukdomen.

Boken är skriven för personer som insjuknat i psykos och deras närstående. Den är även en kunskapskälla för professionella som möter personer som insjuknar i psykos och den har viktiga budskap till politiker.

Sagt om boken:

Detta är en bok som verkligen behövs. Om beslutsfattare, professionella, berörda och alla med anledning att intressera sig för personer som drabbats av en psykos tar till sig bokens innehåll kommer etablerad och ny kunskap i klok förening att kunna göra skillnad i verkligheten.

Ing-Marie Wieselgren, medicine doktor, psykiater, projektchef Uppdrag psykisk hälsa, Sveriges kommuner och regioner

Du märker plötsligt att din omgivning blivit fientlig, de går inte att nå; du håller på att bli psykotisk! Kanske bland det värsta som kan drabba dig eller dina närmaste. Då är det guld värt att hitta en nyskriven, svensk bok om psykos gjord av Johan Cullberg, Maria Skott och Pontus Strålin. […] Sammantaget har bokens författare gjort en färsk genomgång av kunskapsläget om psykos/schizofreni. Det vilar en hoppfull ton av erfarenhet och optimism över texten. Många fallbeskrivningar ger texten liv. [… Boken] är lätt att förstå. Den bör finnas på enheter med psykosvård och kan förutom av oss i vården även läsas av anhöriga, patienter och intresserade.

Svante Bäck, Läkartidningen.se 18 februari 2021

Det är en mycket bra och angelägen bok som är väl genomarbetad och skriven på ett språk fritt från alltför många facktermer. Den kan bidra till att öka förståelsen kring psykos och minska rädslan. Airi Kärkkäinen Karlsson, BTJ-häftet nr 9, 2020

År 2000 utkom Johan Cullberg med Psykoser – ett integrerat perspektiv, som nominerades till Augustpriset. Nu har han skrivit en ny bok om ämnet, denna gång tillsammans med Maria Skott och Pontus Strålin som arbetar inom psykosvården i dag. Här svarar författargruppen på några frågor från förlaget.

Vilka är de främsta förändringarna som har skett inom psykosvården under de senaste 20 åren?
En del metoder som inte fanns då har utvecklats, till exempel för behandling av så kallat självstigma och för bättre stöd för återgång i arbete. Idag finns riktlinjer och metoder som skulle kunna garantera en jämlik vård och jämlika stödinsatser. Det saknade vi för 20 år sedan. Trots detta har undersökningar visat att det finns ett gap mellan vad riktlinjer och rekommendationer säger och de vård- och stödinsatser som patienten får i praktiken. Vi tänker inte att detta i huvudsak beror på att personalen inte har kunskap om hur man ska jobba utan snarare på att förutsättningarna för att arbeta evidensbaserat inte är tillräckligt bra. Vi skriver om det i bokens sista kapitel.

Vilken är den främsta oron som anhöriga till patienter med psykos brukar ta upp när de kommer till vården?
Går det över? Har vi gjort något fel? Hur verkar medicinerna? Och kan min närstående få hjälp att komma tillbaka till ett normalt liv? En annan oro som närstående har är att bli avvisade och inte får vara delaktiga i vården.

Boken riktar sig till dem som insjuknat i psykos och deras anhöriga. Varför är det även viktigt för studerande till vårdyrken och verksamma inom vården att läsa den?
Även inom psykiatri och socialtjänst finns fördomar om psykossjukdomar. Att utveckla sin kunskap om den psykotiska människans tänkande och fungerande möjliggör utvecklingen av en nödvändig arbetsallians på alla nivåer. Detta berörs endast obetydligt i annan litteratur. Genom sådan kunskap ökar chansen att det är två människor som möts, som bokens omslag symboliserar, och inte bara att insatser begränsas till en mekanisk reaktion på symtomen eller funktionsnivå.

Ni menar att boken har viktiga budskap till politiker. Vilka är de budskapen?
Kvaliteten i vård och stödinsatser från olika verksamheter behöver följas genom indikatorer som är meningsfulla för såväl den som själv behöver vård och stöd som för personalen och för verksamheternas ledning. Implementering sker inte genom riktlinjer utan genom att personal ges uppdrag och förutsättningar att arbeta enligt ”best practice”. Att styra vården och socialtjänsten genom att sätta prislappar på enskilda insatser leder ofta till att man gör mer av det som betalar sig bäst snarare än vad som individen behöver. Beslutsfattare behöver lita på personalens kunskaper, omdöme och engagemang. Förtroendet ger förutsättningar för goda resultat, stolthet och trivsel i arbetet.

År 2000 utkom Johan Cullberg med Psykoser – ett integrerat perspektiv, som nominerades till Augustpriset. Nu har han skrivit en ny bok om ämnet, denna gång tillsammans med Maria Skott och Pontus Strålin som arbetar inom psykosvården i dag. Här svarar författargruppen på några frågor från förlaget.

Vilka är de främsta förändringarna som har skett inom psykosvården under de senaste 20 åren?
En del metoder som inte fanns då har utvecklats, till exempel för behandling av så kallat självstigma och för bättre stöd för återgång i arbete. Idag finns riktlinjer och metoder som skulle kunna garantera en jämlik vård och jämlika stödinsatser. Det saknade vi för 20 år sedan. Trots detta har undersökningar visat att det finns ett gap mellan vad riktlinjer och rekommendationer säger och de vård- och stödinsatser som patienten får i praktiken. Vi tänker inte att detta i huvudsak beror på att personalen inte har kunskap om hur man ska jobba utan snarare på att förutsättningarna för att arbeta evidensbaserat inte är tillräckligt bra. Vi skriver om det i bokens sista kapitel.

Vilken är den främsta oron som anhöriga till patienter med psykos brukar ta upp när de kommer till vården?
Går det över? Har vi gjort något fel? Hur verkar medicinerna? Och kan min närstående få hjälp att komma tillbaka till ett normalt liv? En annan oro som närstående har är att bli avvisade och inte får vara delaktiga i vården.

Boken riktar sig till dem som insjuknat i psykos och deras anhöriga. Varför är det även viktigt för studerande till vårdyrken och verksamma inom vården att läsa den?
Även inom psykiatri och socialtjänst finns fördomar om psykossjukdomar. Att utveckla sin kunskap om den psykotiska människans tänkande och fungerande möjliggör utvecklingen av en nödvändig arbetsallians på alla nivåer. Detta berörs endast obetydligt i annan litteratur. Genom sådan kunskap ökar chansen att det är två människor som möts, som bokens omslag symboliserar, och inte bara att insatser begränsas till en mekanisk reaktion på symtomen eller funktionsnivå.

Ni menar att boken har viktiga budskap till politiker. Vilka är de budskapen?
Kvaliteten i vård och stödinsatser från olika verksamheter behöver följas genom indikatorer som är meningsfulla för såväl den som själv behöver vård och stöd som för personalen och för verksamheternas ledning. Implementering sker inte genom riktlinjer utan genom att personal ges uppdrag och förutsättningar att arbeta enligt ”best practice”. Att styra vården och socialtjänsten genom att sätta prislappar på enskilda insatser leder ofta till att man gör mer av det som betalar sig bäst snarare än vad som individen behöver. Beslutsfattare behöver lita på personalens kunskaper, omdöme och engagemang. Förtroendet ger förutsättningar för goda resultat, stolthet och trivsel i arbetet.

Andra intressanta titlar