Johan Cullberg

Johan Cullberg är professor i psykiatri och för närvarande gästprofessor på Ersta-Sköndals högskola. Förutom mycket lästa läroböcker i psykiatri har han skrivit om August Strindbergs och Stig Dagermans skaparkriser liksom om Gustaf Fröding och kärleken. Hans bok Psykoser nominerades till Augustpriset år 2000 och han har fått priser från Svenska Akademien för "Kunskaps-förmedlande framställningskonst".

Presskontakt

Annika Schildt
Projektledare/kommunikatör