Att insjukna i psykos

Förlopp, behandling, återhämtning

En psykos är ett sjukdomstillstånd där man under perioder kan förlora förmågan att korrekt bedöma verkligheten. Som drabbad och som närstående behöver man då insatser baserade på en förtroendefull relation med vården.

Läs mer...
Att insjukna i psykos Att insjukna i psykos
Att insjukna i psykos
kommande

Att insjukna i psykos

Utkommer 7 mars 2020

Isbn
9789127825109
Typ
Häftad
Sidantal
184
Du har nått den maximala köpsumman.
Att insjukna i psykos Att insjukna i psykos
Att insjukna i psykos
E-bok (Epub)
kommande

Att insjukna i psykos

Utkommer 7 mars 2020

Isbn
9789127825116
Typ
E-bok (Epub)
Sidantal
184
Du har nått den maximala köpsumman.

En psykos är ett sjukdomstillstånd där man under perioder kan förlora förmågan att korrekt bedöma verkligheten. Som drabbad och som närstående behöver man då insatser baserade på en förtroendefull relation med vården. I den här boken får du kunskap som dels hjälper dig att förstå psykostillståndet, dels vägleder dig i dina kontakter med
vården. Författarna redogör med ett tillgängligt språk för symtom, diagnoser och dagens moderna psykologiska och medicinska behandlingsformer. Med flera exempel och en hoppfull grundton beskrivs vanliga tankar, känslor och frågor kring sjukdomen.

Boken är skriven för personer som insjuknat i psykos och deras närstående. Den är även en kunskapskälla för professionella som möter personer som insjuknar i psykos och den har viktiga budskap till politiker.