Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Framgångsrik läs- och skrivundervisning

En bro mellan teori och praktik

I boken Framgångsrik läs- och skrivundervisning beskriver forskaren Catharina Tjernberg det komplexa samspelet mellan elevens lärande, lärarens undervisning och hur läraren utvecklar sin egen yrkesskicklighet via kollegialt lärande och en gynnsam pedagogisk arbetsmiljö.

Läs mer...
Framgångsrik läs- och skrivundervisning Framgångsrik läs- och skrivundervisning
Framgångsrik läs- och skrivundervisning

Framgångsrik läs- och skrivundervisning

Utkom 18 november 2013

Isbn
9789127137387
Typ
Häftad
Sidantal
232
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Framgångsrik läs- och skrivundervisning visar Catharina Tjernberg hur man kan lyckas med uppgiften att ge alla elever, även de som har stora läs- och skrivsvårigheter, en god läs- och skrivutveckling inom den vanliga klassens ram. 

Catharina Tjernberg har studerat en framgångsrik skola och följt elever och lärare i skolår 1-5 under flera års tid. I boken Framgångsrik läs- och skrivundervisning beskriver hon det komplexa samspelet mellan elevens lärande, lärarens undervisning och hur läraren utvecklar sin egen yrkesskicklighet via kollegialt lärande och en gynnsam pedagogisk arbetsmiljö.

Frågor som tas upp och besvaras i boken är:

• Hur lär lärare sig att undervisa?
• Vilken specifik lärarkompetens behövs för att möta elevvariationen i en klass?
• Hur arbetar lärare för att identifiera och stötta elevers läs- och skrivutveckling?
• Hur kan lärare skapa en inkluderande lärmiljö?
• Vilken skolmiljö stöttar och utvecklar pedagogisk reflektion?

Framgångsrik läs- och skrivundervisning vänder sig såväl till lärarutbildare och lärarstuderande som till lärare, skolledare, politiker och andra verksamma inom skolans sfär.

Framgångsrik läs- och skrivundervisning visar Catharina Tjernberg hur man kan lyckas med uppgiften att ge alla elever, även de som har stora läs- och skrivsvårigheter, en god läs- och skrivutveckling inom den vanliga klassens ram. 

Catharina Tjernberg har studerat en framgångsrik skola och följt elever och lärare i skolår 1-5 under flera års tid. I boken Framgångsrik läs- och skrivundervisning beskriver hon det komplexa samspelet mellan elevens lärande, lärarens undervisning och hur läraren utvecklar sin egen yrkesskicklighet via kollegialt lärande och en gynnsam pedagogisk arbetsmiljö.

Frågor som tas upp och besvaras i boken är:

• Hur lär lärare sig att undervisa?
• Vilken specifik lärarkompetens behövs för att möta elevvariationen i en klass?
• Hur arbetar lärare för att identifiera och stötta elevers läs- och skrivutveckling?
• Hur kan lärare skapa en inkluderande lärmiljö?
• Vilken skolmiljö stöttar och utvecklar pedagogisk reflektion?

Framgångsrik läs- och skrivundervisning vänder sig såväl till lärarutbildare och lärarstuderande som till lärare, skolledare, politiker och andra verksamma inom skolans sfär.