Studiehandledning Framgångsrik läs- och skrivundervisning STHL

"' Denna studiehandledning till boken Framgångsrik läs- och skrivundervisning ger underlag för åtta utbildningsträffar. Här presenteras ett helhetsgrepp på läs- och skrivundervisningen – hela det komplicerade samspelet mellan elevens lärande och lärarens undervisning samt lärarens eget lärande.

Tryckta utgåvor

Studiehandledning Framgångsrik läs- och skrivundervisning STHL
Häftad 30 sidor. 2014-03-31. ISBN 9789127139862
Köp direkt via din återförsäljare
"'


Denna studiehandledning till boken Framgångsrik läs- och skrivundervisning ger underlag för åtta utbildningsträffar. Här presenteras ett helhetsgrepp på läs- och skrivundervisningen – hela det komplicerade samspelet mellan elevens lärande och lärarens undervisning samt lärarens eget lärande.


I studiecirkeln får deltagarna förutsättningar att skapa strukturer för kollegialt samarbete på skolan och ökad medvetenhet om vad som utmärker god läs- och skrivundervisning för alla elever. Deltagarna har identifierat och blivit medvetna om viktiga faktorer i lärandeprocessen och utvecklat ett gemensamt yrkesspråk