Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Matematikundervisning i förskolan

Att se världen i ljuset av matematik

Den här matematikdidaktiska grundboken, Matematikundervisning i förskolan, har fokus på matematik, barns lärande och förskollärarens undervisning. Camilla Björklund och Hanna Palmér täcker in hela forskningsfältet och gör grundliga genomgångar av barns lärande av olika matematikinnehåll kopplade till verksamhetsnära exempel av hur matematikundervisning kan genomföras i förskolan.

Läs mer...
Matematikundervisning i förskolan Matematikundervisning i förskolan
Matematikundervisning i förskolan

Matematikundervisning i förskolan

ISBN 9789127822580
Utkom 24 augusti 2018
ISBN
9789127822580
Typ
Inbunden
Sidantal
280
Du har nått den maximala köpsumman.

Hur kan du som förskollärare möta, utmana och planera för barnens matematiklärande?

Den här matematikdidaktiska grundboken, Matematikundervisning i förskolan, har fokus på matematik, barns lärande och förskollärarens undervisning. Författarna Camilla Björklund och Hanna Palmér täcker in hela forskningsfältet och gör grundliga genomgångar av barns lärande av olika matematikinnehåll kopplade till verksamhetsnära exempel av hur matematikundervisning kan genomföras i förskolan.

För att alla barn ska ges likvärdiga förutsättningar att upptäcka och uppskatta matematik har förskolan en avgörande roll att spela.

Boken Matematikundervisning i förskolan ger dig som verksam eller blivande förskollärare, förskolechef eller annan pedagog inom förskolan en beredskap att förstå:

  • matematik som ett kunskapsområde relevant för förskolebarn
  • hur barn tänker och resonerar matematiskt
  • hur matematikundervisning kan genomföras i förskolan

Sagt om boken:

Boken innehåller tre lika viktiga delar. I den första tas olika synsätt på lärande och undervisning upp och förskolans betydelsefulla roll för alla barns lärande i matematik. I del två sammanfattas forskning om barns kunskapsutveckling och deras matematiska förmågor. Del tre fokuserar på förskollärarens roll och matematikdidaktik i förskolan. Pedagogen får verktyg att göra matematikundervisningen rolig, utmanande och spännande så att den ger barnen nya erfarenheter och utvecklar deras lek. Boken är ett utmärkt stöd för förskollärare i deras uppdrag att undervisa i matematik. Helhetsbetyg: 5.

Maj-Britt Claesson, BTJ-häftet nr 21, 2018

Hur kan du som förskollärare möta, utmana och planera för barnens matematiklärande?

Den här matematikdidaktiska grundboken, Matematikundervisning i förskolan, har fokus på matematik, barns lärande och förskollärarens undervisning. Författarna Camilla Björklund och Hanna Palmér täcker in hela forskningsfältet och gör grundliga genomgångar av barns lärande av olika matematikinnehåll kopplade till verksamhetsnära exempel av hur matematikundervisning kan genomföras i förskolan.

För att alla barn ska ges likvärdiga förutsättningar att upptäcka och uppskatta matematik har förskolan en avgörande roll att spela.

Boken Matematikundervisning i förskolan ger dig som verksam eller blivande förskollärare, förskolechef eller annan pedagog inom förskolan en beredskap att förstå:

  • matematik som ett kunskapsområde relevant för förskolebarn
  • hur barn tänker och resonerar matematiskt
  • hur matematikundervisning kan genomföras i förskolan

Sagt om boken:

Boken innehåller tre lika viktiga delar. I den första tas olika synsätt på lärande och undervisning upp och förskolans betydelsefulla roll för alla barns lärande i matematik. I del två sammanfattas forskning om barns kunskapsutveckling och deras matematiska förmågor. Del tre fokuserar på förskollärarens roll och matematikdidaktik i förskolan. Pedagogen får verktyg att göra matematikundervisningen rolig, utmanande och spännande så att den ger barnen nya erfarenheter och utvecklar deras lek. Boken är ett utmärkt stöd för förskollärare i deras uppdrag att undervisa i matematik. Helhetsbetyg: 5.

Maj-Britt Claesson, BTJ-häftet nr 21, 2018

Andra intressanta titlar