Hanna Palmér

Hanna Palmér är docent i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet. Hon forskar om yngre barns lärande i matematik med speciellt fokus på lärande i matematik genom stöd av digitala verktyg, problemlösning och entreprenöriella förmågor.