Grundkurs i statistik

Denna reviderade utgåva av Grundkurs i statistik går igenom grundläggande statistiska begrepp och ger en god inblick i vanliga statistiska beräknings- och undersökningsmetoder. I boken klargörs bland annat vad man behöver känna till då man gör undersökningar, bedriver forskning eller brottas med numerisk information vid bearbetning och analys med hjälp av statistiska mått och metoder.

Tryckta utgåvor

Grundkurs i statistik Grundkurs i statistik
Grundkurs i statistik
Utgiven: 2011-09-05
396 Sidor
ISBN 9789127122369
Häftad
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

Lösningar till Grundkurs i statistik
.pdf-format
Erratalista
.pdf-format

Grundkurs i statistik går igenom grundläggande statistiska begrepp och ger en god inblick i vanliga statistiska beräknings- och undersökningsmetoder. I boken klargörs bland annat vad man behöver känna till då man gör undersökningar, bedriver forskning eller brottas med numerisk information vid bearbetning och analys med hjälp av statistiska mått och metoder.

Grundkurs i statistik har en praktisk inriktning och bygger på vardagsnära exempel. I denna nya, reviderade utgåva fokuserar man på användaraspekten och den kritiska granskningen än mer än tidigare. Boken är i första hand avsedd för statistikstudier vid universitet och högskolor samt annan postgymnasial utbildning i grundläggande statistik.