Ett band för livet

Bowlbys anknytningsteori och kognitiv psykoterapi

Enligt den engelske psykoanalytikern John Bowlby utgör den tidiga anknytningen mellan barnet och modern (modersfiguren) en nödvändig förutsättning för att barnet ska kunna utvecklas till en trygg person. Detta är den första systematiska presentationen på svenska av denna teori.

Tryckta utgåvor

Ett band för livet Ett band för livet
Ett band för livet
Utgiven: 1996-10-16
224 Sidor
ISBN 9789127064232
Kartonnage

Enligt den engelske psykoanalytikern John Bowlby utgör den tidiga anknytningen mellan barnet och modern (modersfiguren) en nödvändig förutsättning för att barnet ska kunna utvecklas till en trygg person. Detta är den första systematiska presentationen på svenska av denna teori.