Grundkurs i statistik POD

Print on demand

Lösningar till en statistikkurs kan i de flesta fall inte anges i rätt eller fel. Man är hänvisad till bedömningar av typen lämpligt – mindre lämpligt. Denna lösningsbok till Grundkurs i statistik redovisar svar och lösningar där så är möjligt. Den ger kompletterande material, kommentarer och alternativa tolkningar samt ställer frågor för vidare diskussion av uppgifterna. 


Kostnadsfritt extramaterial

Erratalista
.pdf-format
Lösningar till Grundkurs i statistik
.pdf-format

Lösningar till en statistikkurs kan i de flesta fall inte anges i rätt eller fel. Man är hänvisad till bedömningar av typen lämpligt – mindre lämpligt. Denna lösningsbok till Grundkurs i statistik redovisar svar och lösningar där så är möjligt. Den ger kompletterande material, kommentarer och alternativa tolkningar samt ställer frågor för vidare diskussion av uppgifterna. Grundkurs i statistik syftar till att:

  • förklara statistiska begrepp och synsätt
  • presentera vanligt förekommande statistiska beräkningsmetoder
  • förmedla en (hälsosamt) kritisk inställning till siffermaterial
  • ge inblick i statistisk undersökningsmetod.Boken är i första hand avsedd för universitets- och högskolestudier i ämnen där kvantitativa metoder, och därmed statistik, är av betydelse, men riktar sig även till annan postgymnasial utbildning samt till yrkesverksamma som i sitt arbete behöver använda statistik.

 

Denna titel är en beställningsvara, vilket innebär att den trycks först när en order läggs. Leveranstid är 5-8 vardagar. I övrigt är det ingen skillnad mot andra tryckta böcker.