Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Framgångsrik undervisning i matematik

En praktisk handbok

Framgångsrik undervisning i matematik pendlar mellan evidensbaserad teori och praktik på ett medvetet och balanserat sätt. Här får lärare från förskoleklass till gymnasiet en sammanfattning av övergripande strategier och modeller som med precision balanserar undervisning mot ytinlärning, djupinlärning och lärande som kan omsättas. 

Läs mer...
Framgångsrik undervisning i matematik Framgångsrik undervisning i matematik
Framgångsrik undervisning i matematik

Framgångsrik undervisning i matematik

ISBN 9789127819788
Utkom 6 november 2017
ISBN
9789127819788
Typ
Häftad
Sidantal
270
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Vad kännetecknar rika matematikuppgifter? Hur arbetar vi med problemlösning, frågor, bedömning och begreppskunskap? Hur undervisar vi för ett långsiktigt, metakognitivt lärande?

Med utgångspunkt i den allra senaste pedagogiska och psykologiska forskningen behandlar och exemplifierar John Hattie och hans medförfattare till denna matematikdidaktiska grundbok, Framgångsrik undervisning i matematik, de absolut centrala delarna av matematikundervisningen i relation till effektstorlekar. 

För läraren handlar effektiv matematikundervisning inte bara om att välja och använda rätt metod, utan framför allt om att veta när vilken metod ska användas beroende på var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling. Kapitel för kapitel, kompletterade med videoklipp, planeringsverktyg och mallar, får du som lärare undervisningsstrategier att använda inom elevernas olika inlärningsfaser.

Framgångsrik undervisning i matematik pendlar mellan evidensbaserad teori och praktik på ett medvetet och balanserat sätt. Här får du som lärare – från förskoleklass till gymnasiet – en sammanfattning av övergripande strategier och modeller som med precision balanserar undervisning mot ytinlärning, djupinlärning och lärande som kan omsättas.

I boken, som är trevligt skriven och lättläst med ett utmärkt figurmaterial, förekommer rikligt med exempel. Den kan rekommenderas till alla matematiklärare och lärarstuderande.
Michael Norberg, BTJ-häftet nr 3, 2018

Vad kännetecknar rika matematikuppgifter? Hur arbetar vi med problemlösning, frågor, bedömning och begreppskunskap? Hur undervisar vi för ett långsiktigt, metakognitivt lärande?

Med utgångspunkt i den allra senaste pedagogiska och psykologiska forskningen behandlar och exemplifierar John Hattie och hans medförfattare till denna matematikdidaktiska grundbok, Framgångsrik undervisning i matematik, de absolut centrala delarna av matematikundervisningen i relation till effektstorlekar. 

För läraren handlar effektiv matematikundervisning inte bara om att välja och använda rätt metod, utan framför allt om att veta när vilken metod ska användas beroende på var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling. Kapitel för kapitel, kompletterade med videoklipp, planeringsverktyg och mallar, får du som lärare undervisningsstrategier att använda inom elevernas olika inlärningsfaser.

Framgångsrik undervisning i matematik pendlar mellan evidensbaserad teori och praktik på ett medvetet och balanserat sätt. Här får du som lärare – från förskoleklass till gymnasiet – en sammanfattning av övergripande strategier och modeller som med precision balanserar undervisning mot ytinlärning, djupinlärning och lärande som kan omsättas.

I boken, som är trevligt skriven och lättläst med ett utmärkt figurmaterial, förekommer rikligt med exempel. Den kan rekommenderas till alla matematiklärare och lärarstuderande.
Michael Norberg, BTJ-häftet nr 3, 2018