Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Förskoleklassens didaktik

Möjligheter och utmaningar (2:a utgåvan)

Förskoleklassen är numera obligatorisk och läroplanen har reviderats med ett tydligare undervisningsuppdrag. Denna omarbetade 2:a utgåva av boken Förskoleklassens didaktik tar fasta på dessa förändringar och ger vägledning kring vad de innebär i praktiken. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare. 

Läs mer...
Förskoleklassens didaktik Förskoleklassens didaktik
Förskoleklassens didaktik

Förskoleklassens didaktik

Utkom 11 januari 2019

ISBN
9789127824645
Typ
Häftad
Sidantal
208
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Förskoleklassen är numera obligatorisk och läroplanen har reviderats med ett tydligare undervisningsuppdrag. Denna omarbetade andra utgåva tar fasta på dessa förändringar och ger vägledning kring vad de innebär i praktiken. Förskoleklassens didaktik – möjligheter och utmaningar (2:a utgåvan) fokuserar på två ämnesområden, läs- och skrivutveckling och matematiskt tänkande, vilka tydliggörs med konkreta exempel kopplade till läroplanen. 

Lärarnas utmaning i förskoleklassen är att målmedvetet planera och genomföra undervisning med en progression i det tidiga lärandet. I uppdraget ingår också att erbjuda en miljö som stimulerar till utforskande och lustfyllt lärande. Läraren bör integrera leken i lärandet och lärandet i leken, och ge uppmuntran och stöd i undervisningsaktiviteterna. 

Förskoleklassens didaktik – möjligheter och utmaningar (2:a utgåvan) är ett handfast undervisningsstöd och vänder sig till såväl verksamma lärare som lärarstuderande. 

Sagt om boken:

"Det intressanta innehållet består av sex kapitel där bland annat allmändidaktiska frågor tas upp, olika fallbeskrivningar runt läs- och skrivutveckling och matematiklärande som länkas till läroplanen och förskoleklassens tillblivelse och ställning. Ett mycket intressant avsnitt är det som berör mötet mellan lek och lärande som problematiseras och där verksamhetens inriktning diskuteras. En mycket bra och givande bok som baseras på såväl forskning som beprövad erfarenhet."
Katharina Jacobsson, BTJ-häftet nr 7, 2019

 

Förskoleklassen är numera obligatorisk och läroplanen har reviderats med ett tydligare undervisningsuppdrag. Denna omarbetade andra utgåva tar fasta på dessa förändringar och ger vägledning kring vad de innebär i praktiken. Förskoleklassens didaktik – möjligheter och utmaningar (2:a utgåvan) fokuserar på två ämnesområden, läs- och skrivutveckling och matematiskt tänkande, vilka tydliggörs med konkreta exempel kopplade till läroplanen. 

Lärarnas utmaning i förskoleklassen är att målmedvetet planera och genomföra undervisning med en progression i det tidiga lärandet. I uppdraget ingår också att erbjuda en miljö som stimulerar till utforskande och lustfyllt lärande. Läraren bör integrera leken i lärandet och lärandet i leken, och ge uppmuntran och stöd i undervisningsaktiviteterna. 

Förskoleklassens didaktik – möjligheter och utmaningar (2:a utgåvan) är ett handfast undervisningsstöd och vänder sig till såväl verksamma lärare som lärarstuderande. 

Sagt om boken:

"Det intressanta innehållet består av sex kapitel där bland annat allmändidaktiska frågor tas upp, olika fallbeskrivningar runt läs- och skrivutveckling och matematiklärande som länkas till läroplanen och förskoleklassens tillblivelse och ställning. Ett mycket intressant avsnitt är det som berör mötet mellan lek och lärande som problematiseras och där verksamhetens inriktning diskuteras. En mycket bra och givande bok som baseras på såväl forskning som beprövad erfarenhet."
Katharina Jacobsson, BTJ-häftet nr 7, 2019