Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Att leda lärares lärande

Av Dylan Wiliam. Översatt av Karin Ashing

 

Dylan Wiliams bok Att leda lärares lärande – formativ bedömning för skolledare vänder sig till verksamma skolledare och studerande på rektorsprogrammet. Wiliams bok ger konkreta råd för hur man kan stödja lärare samt hur man kan finna tid till att låta lärare utveckla och förbättra sin praktik.

Läs mer...
Att leda lärares lärande Att leda lärares lärande
Att leda lärares lärande

Att leda lärares lärande

Utkom 22 juni 2016

ISBN
9789127141964
Typ
Häftad
Sidantal
290
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om boken

Dylan Wiliams bok Att leda lärares lärande – formativ bedömning för skolledare vänder sig till verksamma skolledare och studerande på rektorsprogrammet. Wiliams bok ger konkreta råd för hur man kan stödja lärare samt hur man kan finna tid till att låta lärare utveckla och förbättra sin praktik.

Att uppmuntra och stödja ändrade klassrumspraktiker på din skola är det mest effektfulla du kan göra för att påverka elevers lärande. Dylan Wiliam beskriver hur införandet av formativ bedömning på skolor bevisat förbättrar elevresultat och effektiviserar undervisningen. 

Boken Att leda lärares lärande – formativ bedömning för skolledare beskriver hur framstegen efter införandet av formativ bedömning sedan kan utvärderas och bedömas. Dylan Wiliam har tillsammans med Siobhán Leahy även skrivit Handbok för formativ bedömning

Se och hör Dylan Wiliam berätta om formativ bedömning

Sagt om boken:

Denna bok väder sig till skolledare, utifrån författarens övertygelse att en skolledares viktigaste uppgift är att förbättra sina medarbetares arbetsprestationer. (…) Att leda lärares lärande är högaktuell och innehåller mängder av forskningsresultat och referenser. Texten är lättläst såtillvida att författaren ofta använder jagform och inte drar sig från personliga ställningstaganden. Det finns många bra idéer om hur man som skolledare kan arbeta mer effektivt med lärarna t.ex. genom att hålla mycket strukturerade möten eller att låta elevernas behov styra lärarnas kompetensutveckling, inte lärarnas önskningar. En mycket intressant handbok med många argument för det som författaren förespråkar.

Elisabeth Sörhuus, BTJ-häftet nr 19, 2016

Dylan Wiliams bok Att leda lärares lärande – formativ bedömning för skolledare vänder sig till verksamma skolledare och studerande på rektorsprogrammet. Wiliams bok ger konkreta råd för hur man kan stödja lärare samt hur man kan finna tid till att låta lärare utveckla och förbättra sin praktik.

Att uppmuntra och stödja ändrade klassrumspraktiker på din skola är det mest effektfulla du kan göra för att påverka elevers lärande. Dylan Wiliam beskriver hur införandet av formativ bedömning på skolor bevisat förbättrar elevresultat och effektiviserar undervisningen. 

Boken Att leda lärares lärande – formativ bedömning för skolledare beskriver hur framstegen efter införandet av formativ bedömning sedan kan utvärderas och bedömas. Dylan Wiliam har tillsammans med Siobhán Leahy även skrivit Handbok för formativ bedömning

Se och hör Dylan Wiliam berätta om formativ bedömning

Sagt om boken:

Denna bok väder sig till skolledare, utifrån författarens övertygelse att en skolledares viktigaste uppgift är att förbättra sina medarbetares arbetsprestationer. (…) Att leda lärares lärande är högaktuell och innehåller mängder av forskningsresultat och referenser. Texten är lättläst såtillvida att författaren ofta använder jagform och inte drar sig från personliga ställningstaganden. Det finns många bra idéer om hur man som skolledare kan arbeta mer effektivt med lärarna t.ex. genom att hålla mycket strukturerade möten eller att låta elevernas behov styra lärarnas kompetensutveckling, inte lärarnas önskningar. En mycket intressant handbok med många argument för det som författaren förespråkar.

Elisabeth Sörhuus, BTJ-häftet nr 19, 2016