Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Görel Sterner

Görel Sterner är specialpedagog, forskare och författare med lång erfarenhet av forskningsbaserade specialpedagogiska insatser i matematik för elever i förskoleklass och åk 1-6. Hon har under många år varit projektledare och handledare för NCM:s (Nationellt centrum för matematikutbildning) arbete med intensivundervisning i matematik i grundskolan.

Görel föreläser om Extra anpassningar och särskilt stöd i matematik i förskoleklass | Intensivundervisning i matematik i grundskolan.

Boka föreläsningar/kontakt: gorel.sterner@outlook.com

Titlar av Görel Sterner