Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Sara Persson

Sara Persson är grundskolelärare i svenska och svenska som andraspråk samt förstelärare med inriktning på formativ bedömning. Hon föreläser och skriver om nyanlända elevers lärande, flerspråkighet samt läs- och skrivundervisning i åk 1-6. Sara tilldelades 2019 Svenska Akademiens svensklärarpris.

Sara Persson föreläser inom:

  • Nyanlända elever; mottagande, språkutveckling och undervisning
  • ABC-klubben med nyanlända elever; hur gör man?
  • Skönlitteratur med nyanlända elever; går det?
  • Translanguaging i praktiken

Alla Saras föreläsningar är klassrumsnära och fulla av konkreta exempel.
Boka föreläsning/kontakt: frksarapersson@gmail.com  

Titlar av Sara Persson