Linda Persson

Linda Persson arbetar som förstelärare på en grundskola i Sollentuna kommun. Hon undervisar i ämnena idrott och hälsa, svenska och matematik.