Linda Persson

Linda Persson arbetar som förstelärare på en grundskola i Sollentuna kommun. Hon undervisar i ämnena idrott och hälsa, svenska och matematik.

Lärarens guide till Idrott och hälsa - teori, praktik, bedömning

En handbok för idrottsläraren som undervisar i årskurs 4-6. I boken ligger fokus på de teoretiska momenten som ingår i det centrala innehållet för årskurs 4-6. 

Mer info