Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Berit Jansson

Berit Jansson är lärare i Botkyrka och undervisar elever i svenska som andraspråk. I sitt arbete lägger hon vikt vid att eleverna läser intressanta texter på rätt nivå. Texter som eleverna har lust, ork och kunskap att läsa.

Berit Jansson föreläser om Bokstavsarbete
- systematiskt och flexibelt
- arbetsbesparande för lärare
- gemensamma och enskilda moment
- självständiga elever
- fonem och grafem
Boka föreläsning/kontakt: beritijansson@gmail.com

Titlar av Berit Jansson