Läsloket åk 1-3

Sv. som andraspråk
1-3 Förberedelseklass

En serie arbetsböcker för elever i årskurs 1-3 som undervisas i svenska som andraspråk. Böckerna är anpassade till Skolverkets bedömningsstsöd Bygga svenska.


Tryckta läromedel

Läsloket åk 1-3 Station 1a Mika Läsloket åk 1-3 Station 1a Mika
Läsloket åk 1-3 Station 1a Mika
Utgivningsdatum 2018-09-20
32 Sidor
ISBN 9789127452305
Häftad
Provläs
Läsloket åk 1-3 Station 1b Skolstart Läsloket åk 1-3 Station 1b Skolstart
Läsloket åk 1-3 Station 1b Skolstart
Utgivningsdatum 2018-10-29
32 Sidor
ISBN 9789127452312
Häftad
Provläs
Läsloket åk 1-3 Station 2a Tea Läsloket åk 1-3 Station 2a Tea
Läsloket åk 1-3 Station 2a Tea
Utgivningsdatum 2018-03-06
32 Sidor
ISBN 9789127452329
Häftad
Provläs
Läsloket åk 1-3 Station 2b Skogen Läsloket åk 1-3 Station 2b Skogen
Läsloket åk 1-3 Station 2b Skogen
Utgivningsdatum 2018-04-12
32 Sidor
ISBN 9789127452336
Häftad
Provläs
Läsloket åk 1-3 Station 3a Valpen Läsloket åk 1-3 Station 3a Valpen
Läsloket åk 1-3 Station 3a Valpen
Utgivningsdatum 2018-05-16
32 Sidor
ISBN 9789127452343
Häftad
Provläs
Läsloket åk 1-3 Station 3b Året Läsloket åk 1-3 Station 3b Året
Läsloket åk 1-3 Station 3b Året
Utgivningsdatum 2018-07-09
32 Sidor
ISBN 9789127452350
Häftad
Provläs
Läsloket åk 1-3 Station 4a Betty Läsloket åk 1-3 Station 4a Betty
Läsloket åk 1-3 Station 4a Betty
Utgivningsdatum 2018-07-09
32 Sidor
ISBN 9789127452367
Häftad
Provläs
Läsloket åk 1-3 Station 4b Skolan Läsloket åk 1-3 Station 4b Skolan
Läsloket åk 1-3 Station 4b Skolan
Utgivningsdatum 2019-01-17
32 Sidor
ISBN 9789127452374
Häftad
Provläs
Läsloket åk 1-3 Station 5a Ruben Läsloket åk 1-3 Station 5a Ruben
Läsloket åk 1-3 Station 5a Ruben
Utgivningsdatum 2018-09-17
32 Sidor
ISBN 9789127452381
Häftad
Provläs
Läsloket åk 1-3 Station 5b Samhället Läsloket åk 1-3 Station 5b Samhället
Läsloket åk 1-3 Station 5b Samhället
Utgivningsdatum 2018-11-30
32 Sidor
ISBN 9789127452398
Häftad
Provläs

Visa alla produkter (10 st)

Om Läsloket

Läsloket är en serie arbetsböcker som passar att använda för elever som undervisas i svenska som andraspråk. Läslokets texter är intressanta för elever med olika bakgrund och innehåller återkommande moment som stödjer lästräningen. Böckernas innehåll är anpassat till Skolverkets bedömningsstöd Bygga svenska.

Eleven läser texter och arbetar med uppgifter som hör till texterna. Uppgifterna tränar läsförståelse och grammatik.

Läslokets böcker är indelade i fem stationer och på varje station finns två böcker. Stationernas nivåer är framtagna utifrån stegen i avsnittet läsa och skriva i Bygga svenska, bedömningsstöd för nyanländas språkutveckling i årskurs 1-3.

LOK står för Lust att läsa, Ork att läsa och Kunskap om att avkoda och analysera.