Läsloket

En serie arbetsböcker för elever i årskurs 1-3 som undervisas i svenska som andraspråk. Böckerna är anpassade till Skolverkets bedömningsstsöd Bygga svenska.

Tryckta läromedel

Läsloket 1a Nyhet
Häftad 32 sidor. 2018-09-20. ISBN 9789127452305
48 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Läsloket 1b Nyhet
Häftad 32 sidor. 2018-10-29. ISBN 9789127452312
48 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Läsloket 2a
Häftad 32 sidor. 2018-03-06. ISBN 9789127452329
48 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Läsloket 2b
Häftad 32 sidor. 2018-04-12. ISBN 9789127452336
48 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Läsloket 3a
Häftad 32 sidor. 2018-05-16. ISBN 9789127452343
48 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Läsloket 3b
Häftad 32 sidor. 2018-07-09. ISBN 9789127452350
48 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Läsloket 4a
Häftad 32 sidor. 2018-07-09. ISBN 9789127452367
48 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Läsloket 4b Kommande
Häftad 32 sidor. 2019-01-14. ISBN 9789127452374
48 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Läsloket 5a Nyhet
Häftad 32 sidor. 2018-09-17. ISBN 9789127452381
48 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Läsloket 5b Kommande
Häftad 32 sidor. 2018-12-04. ISBN 9789127452398
48 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Visa alla produkter (10 st)

Om Läsloket

Läsloket är en serie arbetsböcker som passar att använda för elever som undervisas i svenska som andraspråk. Läslokets texter är intressanta för elever med olika bakgrund och innehåller återkommande moment som stödjer lästräningen. Böckernas innehåll är anpassat till Skolverkets bedömningsstöd Bygga svenska.

Eleven läser texter och arbetar med uppgifter som hör till texterna. Uppgifterna tränar läsförståelse och grammatik.

Läslokets böcker är indelade i fem stationer och på varje station finns två böcker. Stationernas nivåer är framtagna utifrån stegen i avsnittet läsa och skriva i Bygga svenska, bedömningsstöd för nyanländas språkutveckling i årskurs 1-3.


LOK står för Lust att läsa, Ork att läsa och Kunskap om att avkoda och analysera.