Berit Jansson

Berit Jansson är lärare i Botkyrka och undervisar elever i svenska som andraspråk. I sitt arbete lägger hon vikt vid att eleverna läser intressanta texter på rätt nivå. Texter som eleverna har lust, ork och kunskap att läsa.