Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Sven G Hartman

Skrivhandledning

Boken Skrivhandledning kan användas som manual av studenter som ska skriva examensarbete, rapport eller andra texter. De olika stegen i arbetet med en vetenskaplig text behandlas och några metoder för litteratursökning och textanvändning redovisas.

Läs mer