Skrivhandledning

för examensarbeten och rapporter

"'Studenternas självständiga arbete med vetenskapliga texter har fått allt större vikt inom utbildningar på alla nivåer. Boken Skrivhandledning kan användas som manual av studenter som ska skriva examensarbete

Tryckta utgåvor

Skrivhandledning
Häftad 144 sidor. 2003-01-29. ISBN 9789127094659
Köp direkt via din återförsäljare
"'

Studenternas självständiga arbete med vetenskapliga texter har fått allt större vikt inom utbildningar på alla nivåer. Boken Skrivhandledning kan användas som manual av studenter som ska skriva examensarbete