Michaela Eriksson

Grundskollärare med inriktning på svenska och svenska som andraspråk i åk 1-7 med lång erfarenhet av undervisning på mellanstadiet. Michaela arbetar idag som biträdande rektor i Håbo kommun.