Klara svenskan åk 6

Grundläromedel i svenska och svenska som andraspråk baserad på cirkelmodellen och formativ bedömning. Klara svenskan ger dig som pedagog hela det centrala innehållet men även utrymme för egenplanerade aktiviteter. 

Tryckta läromedel

Klara svenskan åk 6 Knockad Romeo, pocket
Pocket 224 sidor. 2017-03-29. ISBN 9789127449077
20 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Klara svenskan åk 6 Elevbok Tala, läsa, skriva
Häftad 96 sidor. 2017-03-28. ISBN 9789127448322
100 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Klara svenskan åk 6 Lärarhandledning med lärarwebb
Övrigt 300 sidor. 2017-08-24. ISBN 9789127448308
505 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Klara svenskan åk 6 Elevbok Språklära
Häftad 64 sidor. 2017-03-28. ISBN 9789127448292
70 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Klara svenskan åk 6 Kopieringsunderlag Språklära
Övrigt 74 sidor. 2017-08-24. ISBN 9789127448315
305 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Klara svenskan åk 6 Affischer
Specialbindning 4 sidor. 2018-01-09. ISBN 9789127452442
200 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Klara svenskan 6

Visa alla produkter (6 st)

Om Klara svenskan

Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så kallad scaffolding eller vägledd undervisning. Varje årskurs i Klara svenskan behandlar fyra olika texttyper. Dessa delas upp i momenten tala, läsa och skriva. Texttypens särdrag tydliggörs och eleverna får tillägna sig lämpliga strategier och verktyg för att ta sig an texter i den aktuella texttypen, till exempel planeringsverktyg för det egna skrivandet och strategier för läsförståelse och retorik. Längre texter som eleverna producerar skrivs inte i boken men planeringen inför skrivandet, checklistor och bedömningsmatriser under skrivandet samt utvärdering efter skrivandet samlas i boken.

Arbeta utifrån cirkelmodellen

Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av formativ bedömning utifrån den så kallade cirkelmodellen för genrebaserad undervisning. Med gemensamt kunskapsbygge och tydlig vägledning rustas eleverna till att bli kreativa och självständiga textskapare.

Lärarhandledningen med lärarwebb är utgångspunkten

I Lärarhandledningen presenteras tydliga mål inför varje texttyp. Tillsammans bygger klassen på sina kunskaper, studerar modelltexter och får vägledningen inför arbetet i elevböckerna. För arbetet i Språkläran ges underlag till laborativa övningar att göra inför det enskilda arbetet i elevboken.

Elevboken Tala, läsa, skriva, årskurs 6

Boken Tala, läsa, skriva innehåller arbete med fyra olika texttyper: 
* Berättande text (författarknep, skräcknovell)
* Faktatext (jämförande faktatext inom religion, jämföra produkter)
* Argumenterande text (debattartikel, muntlig debatt)
* Poetisk text (verser, dikter, sångtexter)

I kapitlet Berättande text i åk 6 ingår arbete med fördjupad läsförståelde och textanalys av den skönlitterära boken Knockad Romeo skriven av Johan Rundberg. Större delen av detta avsnitt är placerat i lärarhandledningen så elevbokens sidor kan användas även om ni väljer en annan bok att fördjupa er i. Knockad Romeo finns att beställa som pocket här på sidan eller som inbunden bok via er ordinarie läromedelsdistributör. Läs mer om Knockad Romeo här.

Stödstrukturer som affischer

Till varje texttyp finns tydliga exempeltexter, grafiska stödstrukturer, vägledande checklistor och bedömningsmatriser. De olika texttypernas grafiska stödstrukturer finns nu som skrivbara affischer tänkta att användas vid undervisningen om texttyperna och vid klassens gemensamma skrivande (cirkelmodellens fas 3). Affischerna är 4 st/årskurs i A1-format (60 x 84 cm). Ytan är blank och går att anteckna på med whiteboardpenna, för att sedan torkas av.

Klara svenskan affisch

Elevboken Språklära, årskurs 6

Boken Språklära innehåller textexempel, övningar och regler inom områdena: alfabetet, meningsuppbyggnad, stavning, ordkunskap, ordklasser och språkbruk.

Digital färdighetsträning

För att ge möjlighet att befästa momenten i både Tala, läsa, skriva och Språkläran ingår webbaserad färdighetsträning att använda på dator, surfplatta eller mobiltelefon. Innehållet i den digitala färdighetsträningen finns också som separat kopieringsunderlag. Digitalböckerna har funktioner där eleverna kan lyssna på texten, lägga bokmärken, söka efter innehåll och zooma. Obs! Det finns ingen skrivfunktion i dessa böcker.