Thyra Brusewitz

Thyra Brusewitz har mångårig erfarenhet från alla studievägar på SFI samt svenska som andraspråk, grundläggande nivå. Sedan flera år arbetar hon med yrkesinriktad intensivsvenska för nyanlända ingenjörer i Järfälla. Thyra Brusewitz har tillsammans med Bodil Renlund skrivit de uppskattade läroböckerna Framåt B och Framåt C.