Framåt B

Textbok och övningbok

Framåt är en serie heltäckande läromedel för kurs A-C inom sfi-undervisningen. Böckerna är i första hand tänkt för vuxna och ungdomar som behöver en långsam, grundlig studiegång med många tillfällen till repetition. Med Framåt får eleverna möjlighet till läs-­ och skrivinlärning och de utvecklar ett fungerande vardagsspråk samtidigt som de får en inblick i det svenska samhället.

Tryckta läromedel

Framåt B Övningsbok, andra upplagan
Häftad 176 sidor. 2015-11-23. ISBN 9789127433144
185 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Framåt B Textbok inkl ljudfiler, andra upplagan
Häftad 176 sidor. 2015-11-18. ISBN 9789127433137
269 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Framåt B Lärarhandledning inkl pdf:er, Webb o ljud, andra upplagan
Specialbindning 50 sidor. 2016-05-02. ISBN 9789127445673
1000 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

Framåt B Textbok Digital, andra upplagan
Onlineprodukt 176 sidor. 2016-03-23. ISBN 9789127438521
99 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Framåt B

Om Framåt B

Framåt B består av en textbok, en övningsbok och en lärarhandledning med material på webben. Textboken finns dessutom som digitalbok. 

Textbok

Textboken inleds med ett repetitionskapitel, Första steget, som knyter an till det som eleverna har arbetat med i Framåt A. Kapitlen som följer behandlar olika teman: Skola, Läsa, Mat, Kläder, Sport och fritid, Din hälsa, Arbete och pengar samt Sverige. Varje kapitel innehåller flera olika typer av texter, bland annat dialoger, annonser, kallelser och insändare. Frågorna i textboken kan eleverna arbeta med muntligt. I varje kapitel finns också en längre skrivuppgift. Längst bak i boken finns en kortfattad grammatikdel. I textboken finns en inloggning som ger eleverna tillgång till den inlästa boken och webbövningar.

Övningsbok

I övningsboken får eleverna träna på läsförståelse, ord och begrepp samt skriva svar på de frågor som de besvarat muntligt i textboken. Det finns övningar på några återkommande grammatiska moment. I varje kapitel finns även en mönstertext som stöd för elevernas eget skrivande. 

Lärarhandledning med onlinematerial

Lärarhandledningen till Framåt B kompletteras med material online. Den tryckta delen innehåller lärarinstruktioner till varje kapitel. Med den tryckta lärarhandledningen får du en abonnemangskod (3 år) som ger dig tillgång till material online. Onlinematerialet innehåller bland annat kopieringsunderlag, hörövningar och facit. Du får dessutom tillgång till den inlästa boken och webbövningar.

Digitalbok

Framåt B Textbok finns också som digitalbok. Fördelen med den interaktiva textboken är att eleverna får tillgång till de inspelade texterna direkt i boken. Det finns också övningar till texterna i textboken.

Kostnadsfritt extramaterial till den tryckta boken

Under Extramaterial finns kompletterande material till den tryckta boken. Extramaterialet nås via Mina sidor och det är givetvis gratis att öppna ett konto.

Det här hittar du i extramaterialet till Framåt B/Framåt C:
* Inläst bok
* Webbövningar
* Hörövningar
* Kopieringsunderlag
* Tester
* Utvärdering
* Facit

Framåt B kortfattat:

* Passar för sfi kurs B
* Ger eleverna ett vardagsspråk
* Texter i olika genrer
* Tematisk
* Webbövningar