Framåt B

För ett klassrum med flexibla starter

Digital lärresurs SFI, Studieväg 1 SFI, Studieväg 2
SFI Språkintro VUX

Framåt är ett läromedel för sfi-elever som behöver en långsam, grundlig studiegång med många tillfällen till repetition. 

Tryckta läromedel

Framåt B Lärarhandledning inkl pdf:er, Webb o ljud, andra upplagan Framåt B Lärarhandledning inkl pdf:er, Webb o ljud, andra upplagan
Framåt B Lärarhandledning inkl pdf:er, Webb o ljud, andra upplagan
Utgiven: 2016-05-02
50 Sidor
ISBN 9789127445673
Specialbindning
999 kr
Provläs
Framåt B Textbok inkl ljudfiler, andra upplagan Framåt B Textbok inkl ljudfiler, andra upplagan
Framåt B Textbok inkl ljudfiler, andra upplagan
Utgiven: 2015-11-18
176 Sidor
ISBN 9789127433137
Häftad
269 kr
Provläs
Framåt B Övningsbok, andra upplagan Framåt B Övningsbok, andra upplagan
Framåt B Övningsbok, andra upplagan
Utgiven: 2015-11-23
176 Sidor
ISBN 9789127433144
Häftad
189 kr
Provläs

Digitala läromedel

Framåt B Lärarhandledning Webb, andra upplagan Framåt B Lärarhandledning Webb, andra upplagan
Framåt B Lärarhandledning Webb, andra upplagan Kommande
Utgiven: 2019-03-01
ISBN 9789127456174
Onlineprodukt
349 kr
Framåt B Textbok Digital, andra upplagan Framåt B Textbok Digital, andra upplagan
Framåt B Textbok Digital, andra upplagan
Utgiven: 2016-03-23
176 Sidor
ISBN 9789127438521
Onlineprodukt
99 kr

Kostnadsfritt extramaterial

Framåt B

Visa alla produkter (5 st)

Om Framåt B

Framåt är ett heltäckande läromedel för sfi kurs A-C. Eleverna utvecklar ett fungerande vardagsspråk genom läs- och skrivinlärning, samtidigt dom de får inblick i de delar av samhället som är vanligt att de kommer i kontakt med. Alla fristående kapitel i Framåt innehåller en återkommande tydlig arbetsmetod, vilket gör att du fritt kan välja bland de teman som finns. 

Framåt B 

Framåt B består av en textbok, en övningsbok och en lärarhandledning med webbaserat material. Framåt B inleds med Första steget, ett repetitionskapitel som knyter an till det som eleverna har arbetat med i Framåt A. Kapitlen som följer behandlar olika teman.

I Framåt B finns flera olika typer av texter: dialoger, annonser, kallelser och insändare. Varje kapitel innehåller en längre skrivuppgift och frågor att arbeta med muntligt. Längst bak finns en kortfattad grammatikdel. Alla elever har även tillgång till den inlästa boken, ordlistor och webbövningar. I övningsboken får eleverna träna på läsförståelse, grammatik, ord och begrepp. I varje kapitel finns även en mönstertext som stöd för elevernas eget skrivande.

Lärarhandledningar

Till varje elevbok hör en webbaserad lärarhandledning. Licensen gäller för en lärare i 12 månader. De innehåller ett omfattande material. Till varje sida i elevboken finns bland annat instruktioner, extra övningar, genomgångar, kopieringsunderlag och uttalsstöd. 

Kostnadsfritt extramaterial

Framåt fortsätter på webben! Här finns extramaterial som ordlistor med översättningar till arabiska, dari och somaliska, webbövningar och inläst text.