Framåt C

Textbok och övningsbok

Framåt är en serie heltäckande läromedel för kurs A-C inom sfi-undervisningen. Böckerna är i första hand tänkt för vuxna och ungdomar som behöver en långsam, grundlig studiegång med många tillfällen till repetition. Med Framåt får eleverna möjlighet till läs-­ och skrivinlärning och de utvecklar ett fungerande vardagsspråk samtidigt som de får en inblick i det svenska samhället.

Tryckta läromedel

Framåt C Lärarhandledning inkl pdf:er, Webb o ljud, andra upplagan
Specialbindning 50 sidor. 2017-05-16. ISBN 9789127436114
1000 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Framåt C Övningsbok, andra upplagan
Häftad 176 sidor. 2016-11-18. ISBN 9789127433175
185 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Framåt C Textbok inkl ljudfiler, andra upplagan
Häftad 176 sidor. 2016-11-17. ISBN 9789127433168
269 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

Framåt C Textbok Digital, andra upplagan
Onlineprodukt 176 sidor. 2017-03-15. ISBN 9789127438538
99 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Framåt C

Om Framåt C

Framåt C består av en textbok, en övningsbok och en lärarhandledning med material online. Textboken finns dessutom som interaktiv bok. Framåt C följer samma struktur som Framåt B.

Textbok och övningsbok

Textboken är tematiskt uppbyggd med teman som till exempel Tillsammans, Arbete, Hemma och Resor. Boken inleds med ett repetitionskapitel, Första steget, som knyter an till det som eleverna har arbetat med i Framåt B.

Varje kapitel innehåller flera olika typer av texter, bland annat berättande texter, dialoger, och diagram. I varje kapitel finns också en längre skrivuppgift. Längst bak i boken finns en kortfattad grammatikdel. I textboken finns en inloggning som ger eleverna tillgång till den inlästa boken och webbövningar. I övningsboken får eleverna träna på läsförståelse, grammatik, ord och begrepp. I varje kapitel finns även en mönstertext som stöd för elevernas eget skrivande. 

Lärarhandledning med onlinematerial

Lärarhandledningen till Framåt C kompletteras med material online. Den tryckta delen innehåller lärarinstruktioner till varje kapitel. Med den tryckta lärarhandledningen får du en abonnemangskod (3 år) som ger dig tillgång till material online, bland annat kopieringsunderlag, hörövningar, ljudfiler och webbövningar.

Digitalbok

Framåt C Textbok finns också som digitalbok. Fördelen med den interaktiva textboken är att eleverna får tillgång till de inspelade texterna direkt i boken. Det finns också övningar till texterna i textboken.

Kostnadsfritt extramaterial till den tryckta boken

Under Extramaterial finns kompletterande material till den tryckta boken. Extramaterialet nås via Mina sidor och det är givetvis gratis att öppna ett konto.

Framåt C kortfattat:

* Passar för sfi kurs C
* Texter i olika genrer
* Tematisk
* Webbövningar
* Finns även som digitalbok