Lena Brynhildsen

Lena Brynhildsen är utbildad biolog och disputerad inom ekologisk mikrobiologi. Hon är legitimerad lärare och har ett lektorat på Katedralskolan i Linköping sedan 20 år tillbaka, där hon undervisar i biologi och bioteknik på det naturvetenskapliga programmet samt IB-programmet.

Lena tycker att det är oerhört stimulerande och intressant att undervisa inom ämnet biologi eftersom det är ett område under ständig utveckling, som dessutom spänner över vitt skilda områden – från mikronivå till makronivå. Om hon får välja ett bland alla dessa områden så blir det dock mikrobiologi. När hon studerande på biologilinjen och läste en kurs i mikrobiologi väcktes hennes intresse för denna mikroskopiska värld och hon är fortfarande lika fascinerad av såväl "grön" som "vit" mikrobiologi och dess kopplingar till bioteknik.