Insikt Biologi

Skapar intresse och uppmuntrar till egna insikter

Biologi Digital lärresurs
GY VUX

Med Insikt blir biologikursen intressant och lättillgänglig. Insikt Biologi 1 och 2 hjälper eleverna att förstå sammanhangen i biologin och kopplingen mellan det stora påtagliga och det för ögat osynliga förklaras tydligt. Eleverna uppmuntras till att refl ektera, analysera och dra egna slutsatser.


Tryckta läromedel

Insikt Biologi 1 Lärobok Insikt Biologi 1 Lärobok
Insikt Biologi 1 Lärobok
Utgivningsdatum 2011-07-15
288 Sidor
ISBN 9789127409583
Häftad
Provläs
Insikt Biologi 2 Lärobok Insikt Biologi 2 Lärobok
Insikt Biologi 2 Lärobok
Utgivningsdatum 2012-08-17
280 Sidor
ISBN 9789127409590
Häftad
Provläs

Digitala läromedel

Insikt Biologi 1 Lärarhandledning Webb Insikt Biologi 1 Lärarhandledning Webb
Insikt Biologi 1 Lärarhandledning Webb
Utgivningsdatum 2012-01-20
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127409606
Onlineprodukt
Provläs
Insikt Biologi 1 Lärobok Digital Insikt Biologi 1 Lärobok Digital
Insikt Biologi 1 Lärobok Digital
Utgivningsdatum 2011-09-30
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127424661
Onlineprodukt
Insikt Biologi 2 Lärarhandledning Webb Insikt Biologi 2 Lärarhandledning Webb
Insikt Biologi 2 Lärarhandledning Webb
Utgivningsdatum 2013-08-26
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127409613
Onlineprodukt
Provläs
Insikt Biologi 2 Lärobok Digital Insikt Biologi 2 Lärobok Digital
Insikt Biologi 2 Lärobok Digital
Utgivningsdatum 2012-09-25
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127426115
Onlineprodukt

Visa alla produkter (6 st)

Om Insikt Biologi

Böckerna i Insikt-serien har texter som förklarar, exemplifierar och konkretiserar allt från små celler till stora kretslopp. Texterna förstärks med många inspirerande foton och pedagogiska illustrationer. Alla kapitel avslutas med Insikter och Fundera vidare-frågor där eleverna kan repetera, läsa en kapitelsammanfattning och utmanas ytterligare.

Väcker nyfikenhet och reflektion

I böckerna används ett lättillgängligt språk som hjälper till att skapa nyfikenhet för ämnet. Texterna är berättande och exemplen utgår ifrån elevens perspektiv. Eleverna får mer än faktakunskaper - de uppmuntras till egen analys och reflektion som ger insikter.

Lärarhandledning med laborationer och uppgifter

Här finns laborationer att göra i klassrummet, begreppsträning, ordlistor, fördjupningsuppgifter samt instuderingsuppgifter. Dessutom finns förslag på mer komplexa uppgifter som kan användas som diskussionsunderlag eller provuppgifter. Syfte och mål med laborationer och övningar förklaras med en tydlig koppling till ämnesplanen. Med lärarhandledningens innehåll blir det lättare för läraren att anpassa undervisningen till varje elev.

Insikt Biologi 1

Läroboken inleds med ett kapitel som beskriver vetenskapligt arbetssätt. Det följs av kapitlet Så började det, där grunderna i cellbiologi och evolution läggs. I kapitlet Livets utveckling och historia förklaras evolutionsteorin ingående. Därefter kommer Etologi, Ekologi och Genetik. Genetiken finns även med genomgående i samtliga kapitel, eftersom förståelsen för sambanden mellan det lilla och det stora är viktigt. Ett sammanfattande kapitel om Människan och naturen belyser viktiga framtidsfrågor i en positiv anda.

Insikt Biologi 2

Läroboken inleds med en grundlig beskrivning av den eukaryota cellen för att sedan gå vidare till individen och dess olika organ. Växter och svampars livscykel och fysiologi beskrivs också. Frågor om hur arv och livsstil påverkar vår hälsa diskuteras mot bakgrund av de stora folksjukdomarna. I avsnittet Förälskelse och fortplantning förklaras reproduktionens anatomi och fysiologi. Boken avslutas med ett kapitel om bioteknik.

Kort om INSIKT

* Insikt är en läromedelsserie för biologi, naturkunskap och bioteknik
* Elevnära språk
* Håller kvar elevens intresse
* Passar bra för självstudier
* Lättillgängligt & engagerande
* Uppmuntrar till egen reflektion
* Förklarar & väcker nyfikenhet
* Tydlig koppling mellan smått & stort
* Skriven för gy 2011

Eleverna är mycket nöjda med den! Sällan har så många kommenterat att de haft nytta av en bok. Inger Gistvik, fackgranskare och biologilärare på Bromangymnasiet

Digilär Biologi för gymnasiet

Biologi 1 är första delen i vårt ämnesblock Digilär Biologi för gymnasiet. Det är ett läromedel som självklart utgår från det centrala innehållet i kursplanen enligt Gy 11. Här finns allt vad man kan förvänta sig: innehållsrika texter, ett förstklassigt bildmaterial och ett omfattande studiematerial. Under läsåret 2018/2019 kompletterar vi materialet med Biologi 2. Läs mer, prova och köp via Digilär.se!

Läs mer