Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Gunnar Björnsson

Gunnar Björnsson är universitetslektor i praktisk filosofi vid Linköpings universitet och forskarassistent vid Göteborgs universitet.

Argumentationsanalys

Ny reviderad utgåva.

Att tänka kritiskt är att självständigt ta ställning till rimligheten i påståenden och argument. Det är en ovärderlig förmåga när vi ställs inför frågor där svaren är många och motstridiga och argumentationen pekar i olika riktningar. I sådana situationer kan det vara svårt att skaffa sig överblick över argumenten, ta ställning till deras styrka och göra en

Läs mer