Gunnar Björnsson

Gunnar Björnsson är universitetslektor i praktisk filosofi vid Linköpings universitet och forskarassistent vid Göteborgs universitet.