Argumentationsanalys

Färdigheter för kritiskt tänkande

I denna reviderade utgåva av boken Argumentationsanalys får du verktyg att använda för att förbättra förmågan att identifiera argument i text och tal och för att bedöma deras beviskraft. Boken underlättar även för dig som själv behöver skriva en argumenterande text eller göra ett framförande. 

 

Tryckta utgåvor

Argumentationsanalys Argumentationsanalys
Argumentationsanalys
Utgiven: 2009-08-07
208 Sidor
ISBN 9789127118089
Inbunden
Provläs

I denna reviderade utgåva av boken Argumentationsanalys får du verktyg att använda för att förbättra förmågan att identifiera argument i text och tal och för att bedöma deras beviskraft. Boken underlättar även för dig som själv behöver skriva en argumenterande text eller göra ett framförande. 

Att tänka kritiskt är att självständigt ta ställning till rimligheten i påståenden och argument. Det är en ovärderlig förmåga när vi ställs inför frågor där svaren är många och motstridiga och argumentationen pekar i olika riktningar. I sådana situationer kan det vara svårt att skaffa sig överblick över argumenten, ta ställning till deras styrka och göra en samlad bedömning av alternativen.

Lyckligtvis är detta svårigheter som går att hantera med just sådana verktyg som Argumentationsanalys erbjuder. Genom att använda dem förbättrar vi vår förmåga att både identifiera argument i text och tal och bedöma deras beviskraft. Den som själv behöver skriva en argumenterande text eller göra ett argumenterande framförande har dessutom god hjälp av bokens metod att åskådliggöra hur olika argument i en viss fråga förhåller sig till varandra.

Denna reviderade utgåva av boken Argumentationsanalys är en teoretisk och praktisk handledning med övningar. Boken riktar sig till studenter i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen, men också till alla andra som konfronteras med komplicerade argumentationer.