Stäng

Glömt lösenord?

Skicka
Translanguaging

Translanguaging

Flerspråkighet som resurs i lärandet

Denna bok är högaktuell för den svenska skolan. Den innebär en synvända för skolan där man tidigare haft ett bristperspektiv kring elever med annan språklig bakgrund om de saknat tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna redovisa sina kunskaper i nivå med sina klasskamrater.

Eeva-Stiina Sundén, BTJ-häftet nr 9, 2018

Andra populära titlar inom Lärarutbildning

Studie- och yrkesvägledning i migrationens tid

Studie- och yrkesvägledning i migrationens tid

Kunskap, strategier och förhållningssätt

Pisa under 15 år

Pisa under 15 år

Resultat och trender

Utmanande tankesätt

Utmanande tankesätt

Utveckla motivation genom ett dynamiskt mindset

James Nottingham
Nyckeltexter i utbildningsvetenskap

Nyckeltexter i utbildningsvetenskap

Skolforskares originaltexter i översättning

Per Kornhall