Vägar till lärande

Podden handlar om hur man arbetar språk- och kunskapsutvecklande som ämneslärare och är en del av lärarstödet till läromedlet Vägar till SO.

Bokens författare Malin Fransson och Fredrik Åhlèn går igenom teori och praktik kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. De åtta avsnitten vänder sig i första hand till undervisande lärare.