Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Sfi-podden Språkresan

I vår spännande poddserie Språkresan möter vi ett antal personer som har lärt sig svenska som andraspråk. De berättar om sin individuella resa och ger en mängd tips och råd om hur man bäst lär sig ett nytt språk.Podden finns även via Podcaster och Soundcloud.

Prenumerera på våra nyhetsbrev för sfi för att hålla dig uppdaterad! 


Om sfi-podden Språkresan

Språket som väg till samhället

Språket är nyckeln till så mycket när man flyttar till ett annat land. Nyckeln till samhället, till nya vänner och kanske till jobb. Men hur gör man för att lära sig ett nytt språk? Vad är svårt och vad är lätt? I vår poddserie Språkresan får vi träffa några människor som gjort just det: flyttat till Sverige, lärt sig svenska och tagit plats i samhället.

Syftet med Språkresan är att sprida kunskap och inspiration till personer som studerar svenska som andraspråk idag. Varje berättelse är en inspirerande historia om en individuell språkresa men innehåller samtidigt en mängd bra tips! Intervjuerna är gjorda av Ann-Sofie Lindholm, läromedelsförfattare på Natur & Kultur.

Podden kan såklart lyssnas på som inspiration hemma, men den kan även användas i klassrummet! Till varje avsnitt finns tillhörande uppgifter med läsförståelsefrågor och arbetsuppgifter som ger eleverna möjlighet att reflektera och diskutera, både individuellt och i grupp. Dessutom finns tips på fler texter och övningar ut Natur & Kulturs rika utbud av sfi-läromedel.

Lektionsmaterial till varje podd-avsnitt

Vill du använda podden för att studera har vi tagit fram frågor kopplade till avsnittet. Dessa kan användas på lektionen i skolan eller för eleven att studera själv hemma.

1. Lyssna och förstå. Lyssna på avsnittet en gång utan att titta på frågorna. Ta sedan del av frågorna – antingen läser eleverna själva eller så läser läraren högt – och lyssna igen på avsnittet. Svara sedan på frågorna skriftligt, individuellt eller muntligt i grupp. Det finns både läsförståelsefrågor och några fördjupningsfrågor med utrymme för reflektion.

2. Ta reda på. I denna del ska eleverna själva söka upp information kopplade till någon fråga i avsnittet och svara på. Tänk på att detta kräver tillgång till datorer!

3. Samtala om. Här presenteras ett samtalsämne som är kopplade till avsnittet. Tips! Låt eleverna först samtala i mindre grupper för att sedan presentera en intressant tanke inför hela klassen.

4. Muntlig eller skriftlig övning. Till varje avsnitt följer det med en uppgift som kan lösas antingen individuellt eller i grupp. Uppgiften är kopplad till avsnittets innehåll eller språkutveckling.

5. Arbeta vidare. Under denna rubrik ges tips på specifika kapitel och uppgifter i läromedel från Natur & Kultur som kan användas vidare i uppgiften. 


Podden finns även via Podcaster och Soundcloud.

Prenumerera på våra nyhetsbrev för sfi för att hålla dig uppdaterad! 


Om sfi-podden Språkresan

Språket som väg till samhället

Språket är nyckeln till så mycket när man flyttar till ett annat land. Nyckeln till samhället, till nya vänner och kanske till jobb. Men hur gör man för att lära sig ett nytt språk? Vad är svårt och vad är lätt? I vår poddserie Språkresan får vi träffa några människor som gjort just det: flyttat till Sverige, lärt sig svenska och tagit plats i samhället.

Syftet med Språkresan är att sprida kunskap och inspiration till personer som studerar svenska som andraspråk idag. Varje berättelse är en inspirerande historia om en individuell språkresa men innehåller samtidigt en mängd bra tips! Intervjuerna är gjorda av Ann-Sofie Lindholm, läromedelsförfattare på Natur & Kultur.

Podden kan såklart lyssnas på som inspiration hemma, men den kan även användas i klassrummet! Till varje avsnitt finns tillhörande uppgifter med läsförståelsefrågor och arbetsuppgifter som ger eleverna möjlighet att reflektera och diskutera, både individuellt och i grupp. Dessutom finns tips på fler texter och övningar ut Natur & Kulturs rika utbud av sfi-läromedel.

Lektionsmaterial till varje podd-avsnitt

Vill du använda podden för att studera har vi tagit fram frågor kopplade till avsnittet. Dessa kan användas på lektionen i skolan eller för eleven att studera själv hemma.

1. Lyssna och förstå. Lyssna på avsnittet en gång utan att titta på frågorna. Ta sedan del av frågorna – antingen läser eleverna själva eller så läser läraren högt – och lyssna igen på avsnittet. Svara sedan på frågorna skriftligt, individuellt eller muntligt i grupp. Det finns både läsförståelsefrågor och några fördjupningsfrågor med utrymme för reflektion.

2. Ta reda på. I denna del ska eleverna själva söka upp information kopplade till någon fråga i avsnittet och svara på. Tänk på att detta kräver tillgång till datorer!

3. Samtala om. Här presenteras ett samtalsämne som är kopplade till avsnittet. Tips! Låt eleverna först samtala i mindre grupper för att sedan presentera en intressant tanke inför hela klassen.

4. Muntlig eller skriftlig övning. Till varje avsnitt följer det med en uppgift som kan lösas antingen individuellt eller i grupp. Uppgiften är kopplad till avsnittets innehåll eller språkutveckling.

5. Arbeta vidare. Under denna rubrik ges tips på specifika kapitel och uppgifter i läromedel från Natur & Kultur som kan användas vidare i uppgiften.