Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Matematik 5000+ Vux och Basåret

Matematik 5000+ Vux och Matematik 5000+ Basåret är framtagna för vuxenutbildning på gymnasial nivå och de naturvetenskapliga och tekniska basåren.

Läs mer...
Matematik 5000+ Kurs 1abc Vux Lärobok Upplaga 2021 Matematik 5000+ Kurs 1abc Vux Lärobok Upplaga 2021
Matematik 5000+ Kurs 1abc Vux Lärobok Upplaga 2021

Matematik 5000+ Kurs 1abc Vux Lärobok Upplaga 2021

ISBN 9789127461772
Utkom 2 februari 2022
ISBN
9789127461772
Typ
Häftad
Sidantal
460
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000+ Kurs 2abc Vux Lärobok Upplaga 2021 Matematik 5000+ Kurs 2abc Vux Lärobok Upplaga 2021
Matematik 5000+ Kurs 2abc Vux Lärobok Upplaga 2021

Matematik 5000+ Kurs 2abc Vux Lärobok Upplaga 2021

ISBN 9789127462670
Utkom 9 augusti 2022
ISBN
9789127462670
Typ
Häftad
Sidantal
400
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000+ Kurs 3bc Vux Lärobok Upplaga 2021 Matematik 5000+ Kurs 3bc Vux Lärobok Upplaga 2021
Matematik 5000+ Kurs 3bc Vux Lärobok Upplaga 2021

Matematik 5000+ Kurs 3bc Vux Lärobok Upplaga 2021

ISBN 9789127463813
Utkom 19 april 2023
ISBN
9789127463813
Typ
Häftad
Sidantal
384
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000+ Kurs 3c Basåret Lärobok Matematik 5000+ Kurs 3c Basåret Lärobok
Matematik 5000+ Kurs 3c Basåret Lärobok

Matematik 5000+ Kurs 3c Basåret Lärobok Upplaga 2021

ISBN 9789127457157
Utkom 13 augusti 2019
ISBN
9789127457157
Typ
Häftad
Sidantal
432
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000+ Kurs 1abc Vux Lärobok Dig.bokUppl2021 Matematik 5000+ Kurs 1abc Vux Lärobok Dig.bokUppl2021
Matematik 5000+ Kurs 1abc Vux Lärobok Dig.bokUppl2021
Onlineprodukt

Matematik 5000+ Kurs 1abc Vux Lärobok Digitalbok Upplaga 2021

ISBN 9789127462267
Uppdateras löpande
ISBN
9789127462267
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000+ Kurs 2abc Vux Lärobok Dig.bokUppl2021 Matematik 5000+ Kurs 2abc Vux Lärobok Dig.bokUppl2021
Matematik 5000+ Kurs 2abc Vux Lärobok Dig.bokUppl2021
Onlineprodukt

Matematik 5000+ Kurs 2abc Vux Lärobok Digitalbok Upplaga 2021

ISBN 9789127462687
Uppdateras löpande
ISBN
9789127462687
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
400
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000+ Kurs 3bc Vux Lärob DigbokUppl2021 Matematik 5000+ Kurs 3bc Vux Lärob DigbokUppl2021
Matematik 5000+ Kurs 3bc Vux Lärob DigbokUppl2021
Onlineprodukt

Matematik 5000+ Kurs 3bc Vux Lärobok Digitalbok Upplaga 2021

ISBN 9789127463820
Uppdateras löpande
ISBN
9789127463820
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
384
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000+ Kurs 3c Basåret Lärobok Digitalbok Matematik 5000+ Kurs 3c Basåret Lärobok Digitalbok
Matematik 5000+ Kurs 3c Basåret Lärobok Digitalbok
Onlineprodukt

Matematik 5000+ Kurs 3c Basåret Lärobok Digitalbok Upplaga 2021

ISBN 9789127457744
Uppdateras löpande
ISBN
9789127457744
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
464
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Matematik 5000+ Vux och Basåret

Nya Matematik 5000+ är ett modernt och heltäckande läromedel som erbjuder stora möjligheter till en varierad undervisning. I kombination med en tydlig progression ger det eleverna goda förutsättningar att utveckla sina kunskaper i matematik.

Matematik 5000+ är fokus att knyta an exempel och övningar till programmens karaktärsämnen. Böckerna sätter också fokus på användandet av digitala verktyg – numera ett obligatoriskt inslag i matematikundervisningen.

För Vux

Vux-böckerna täcker in både a-, b- och c-spåret i matematik kurs 1 och 2 samt b- och c-spåret i kurs 3. Böckerna uppmuntrar till gemensamma aktiviteter och diskussioner. Samtidigt är de inriktade mot att eleverna själva ska kunna värdera, bedöma och testa sina kunskaper som t.ex. i Kan du det här?, Diagnos och Repetition.

För Basåret

För naturvetenskapligt och tekniskt basår finns boken Matematik 5000+ kurs 3c Basåret. Den boken riktar sig till elever som har läst t.o.m. kurs 2 och vill fortsätta med c-spåret. Boken repeterar främst algebra-, geometri- samt funktionsinnehållet och kompletterar c-spåret upp till och med kurs 3c.

Nyheter i serien

Matematik 5000+ är en revidering av vår populära läromedelsserie Matematik 5000 och innehåller nyheter som:

* Fler utmanande uppgifter på alla nivåer
* Större fokus på digitala verktyg i teori, uppgifter och aktiviteter
* Varje uppgift har en markering om den ska lösas med eller utan digitala verktyg
* Aktiviteter, teman och historiksidor med fokus på förmågorna
* Kapitelavslutning som befäster begrepp och procedurer
* Utökat facit med fler ledtrådar och lösningar
* Problemlösning med programmering i alla kapitel i kurs 3b

Seriens omfattning

Fullt utbyggd kommer Matematik 5000+ att omfatta följande komponenter till samtliga kurser i ämnesplanen:
* Läroböcker
* Digitalböcker
* Webbaserat lärarstöd

Vi kommer dessutom erbjuda kostnadsfritt extramaterial, till exempel ledtrådar och lösningar.

Nya Matematik 5000+ är ett modernt och heltäckande läromedel som erbjuder stora möjligheter till en varierad undervisning. I kombination med en tydlig progression ger det eleverna goda förutsättningar att utveckla sina kunskaper i matematik.

Matematik 5000+ är fokus att knyta an exempel och övningar till programmens karaktärsämnen. Böckerna sätter också fokus på användandet av digitala verktyg – numera ett obligatoriskt inslag i matematikundervisningen.

För Vux

Vux-böckerna täcker in både a-, b- och c-spåret i matematik kurs 1 och 2 samt b- och c-spåret i kurs 3. Böckerna uppmuntrar till gemensamma aktiviteter och diskussioner. Samtidigt är de inriktade mot att eleverna själva ska kunna värdera, bedöma och testa sina kunskaper som t.ex. i Kan du det här?, Diagnos och Repetition.

För Basåret

För naturvetenskapligt och tekniskt basår finns boken Matematik 5000+ kurs 3c Basåret. Den boken riktar sig till elever som har läst t.o.m. kurs 2 och vill fortsätta med c-spåret. Boken repeterar främst algebra-, geometri- samt funktionsinnehållet och kompletterar c-spåret upp till och med kurs 3c.

Nyheter i serien

Matematik 5000+ är en revidering av vår populära läromedelsserie Matematik 5000 och innehåller nyheter som:

* Fler utmanande uppgifter på alla nivåer
* Större fokus på digitala verktyg i teori, uppgifter och aktiviteter
* Varje uppgift har en markering om den ska lösas med eller utan digitala verktyg
* Aktiviteter, teman och historiksidor med fokus på förmågorna
* Kapitelavslutning som befäster begrepp och procedurer
* Utökat facit med fler ledtrådar och lösningar
* Problemlösning med programmering i alla kapitel i kurs 3b

Seriens omfattning

Fullt utbyggd kommer Matematik 5000+ att omfatta följande komponenter till samtliga kurser i ämnesplanen:
* Läroböcker
* Digitalböcker
* Webbaserat lärarstöd

Vi kommer dessutom erbjuda kostnadsfritt extramaterial, till exempel ledtrådar och lösningar.

Bokens upplägg är pedagogiskt och utmärkt och innehåller många och tydliga figurer. Michaël Norberg, BTJ-häftet nr 19, 2022 om Matematik 5000+ Vux 2abc

Matematik 5000+ i fem steg

Läroböckernas kapitel följer en väl utarbetad struktur som kan sammanfattas i fem steg.

1. Inledning av ett kapitel

Varje kapitel börjar med en kort elevtillvänd beskrivning av hur det aktuella arbetsområdet knyter an till ämnesplanens centrala innehåll. Eleven möter också en inledande aktivitet, med syfte att introducera kapitlets innehåll.

Varje kapitel börjar med en kort elevtillvänd beskrivning av hur det aktuella arbetsområdet knyter an till ämnesplanens centrala innehåll. Eleven möter också en inledande aktivitet, med syfte att introducera kapitlets innehåll.

2. Teori som går att förstå

Ny teori förklaras på ett sätt som ger eleven möjlighet att förstå och upptäcka matematiken. De viktigaste begreppen skrivs ut i marginalen och användbara digitala verktyg presenteras. Teorin avslutas med en eller flera lösta uppgifter.

Ny teori förklaras på ett sätt som ger eleven möjlighet att förstå och upptäcka matematiken. De viktigaste begreppen skrivs ut i marginalen och användbara digitala verktyg presenteras. Teorin avslutas med en eller flera lösta uppgifter.

3. Uppgifter med och utan digitala verktyg

Uppgifterna är varierade och ges med tydlig progression i tre nivåer ( ). En markering i form av en ram runt uppgiftens nummer ( ) visar att uppgiften är tänkt att lösas med ett digitalt verktyg.

Uppgifterna är varierade och ges med tydlig progression i tre nivåer ( ). En markering i form av en ram runt uppgiftens nummer ( ) visar att uppgiften är tänkt att lösas med ett digitalt verktyg.

4. Aktiviteter, teman och historik som utvecklar förmågorna

Aktiviteterna ger dig som lärare möjligheter att variera din undervisning samtidigt som eleverna får tillfälle att utveckla sina olika matematiska förmågor, träna mer på att använda digitala verktyg och att lösa problem med hjälp av programmering (gäller c-kurserna och kurs 3b).

Aktiviteterna ger dig som lärare möjligheter att variera din undervisning samtidigt som eleverna får tillfälle att utveckla sina olika matematiska förmågor, träna mer på att använda digitala verktyg och att lösa problem med hjälp av programmering (gäller c-kurserna och kurs 3b).

5. Avslutning av ett kapitel

Varje kapitel har en omfattande avslutning där innehållet repeteras på alla nivåer, både med och utan digitala verktyg. Facit innehåller förutom svar till alla uppgifter, även flertalet ledtrådar och lösningar för att stötta eleverna på bästa sätt.

Varje kapitel har en omfattande avslutning där innehållet repeteras på alla nivåer, både med och utan digitala verktyg. Facit innehåller förutom svar till alla uppgifter, även flertalet ledtrådar och lösningar för att stötta eleverna på bästa sätt.

Digitalbok - prova gratis!

Digitalböckerna är de tryckta läroböckernas digitala motsvarighet. De har sökbart innehåll, länkad innehållsförteckning och bokmärkning. Använd gärna digitalböckerna vid genomgångar i klassrummet med en projektor. Du kan prova digitalboken gratis i 14 dagar - se länk i köpraderna. 

Digitalbok - prova gratis!

Digitalböckerna är de tryckta läroböckernas digitala motsvarighet. De har sökbart innehåll, länkad innehållsförteckning och bokmärkning. Använd gärna digitalböckerna vid genomgångar i klassrummet med en projektor. Du kan prova digitalboken gratis i 14 dagar - se länk i köpraderna. 

Natur & Kulturs matematikredaktör Henrik Moberg berättar vad som är nytt i de nya ämnesplanerna.
Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet