Matematik 5000 NA-TE

Matematikläromedlet som motiverar alla! Blå serie för NA, TE samt basåret är inriktad mot naturvetenskapliga och tekniska frågeställningar och följer kurs c-spåret.

Tryckta läromedel

Matematik 5000 Kurs 2c Blå Lärobok
Häftad 288 sidor. 2012-01-19. ISBN 9789127422537
321 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Matematik 5000 Kurs 4 Blå Lärobok
Häftad 310 sidor. 2013-02-22. ISBN 9789127426320
321 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Matematik 5000 Kurs 3c Blå Lärobok
Inbunden 288 sidor. 2012-08-07. ISBN 9789127426283
321 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Matematik 5000 Kurs 1c Blå Lärobok
Häftad 372 sidor. 2011-07-29. ISBN 9789127421608
321 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Matematik 5000 Kurs 5 Blå Lärobok, andra upplagan
Häftad 304 sidor. 2015-02-04. ISBN 9789127441699
321 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

Matematik 5000 Kurs 1c Blå Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt 142 sidor. 2011-12-30. ISBN 9789127423671
1000 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Matematik 5000 Kurs 1c Blå Lärobok Digital
Onlineprodukt 372 sidor. 2014-11-07. ISBN 9789127436350
99 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Matematik 5000 Kurs 2c Blå Lärobok Digital
Onlineprodukt 288 sidor. 2014-11-25. ISBN 9789127436398
99 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Matematik 5000 Kurs 2c Blå Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt 114 sidor. 2012-04-13. ISBN 9789127428621
1000 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Matematik 5000 Kurs 3c Blå Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt 120 sidor. 2014-02-07. ISBN 9789127429840
1000 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Matematik 5000 Kurs 4 Blå Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt 2014-09-30. ISBN 9789127429857
1000 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Matematik 5000 Kurs 5 Blå Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt 2014-12-30. ISBN 9789127430099
1000 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Matematik 5000 Kurs 3c Blå Lärobok Digital
Onlineprodukt 288 sidor. 2015-01-16. ISBN 9789127436428
99 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Matematik 5000 Kurs 5 Blå Lärobok Digital, andra upplagan
Onlineprodukt 304 sidor. 2016-04-15. ISBN 9789127436466
99 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Matematik 5000 Kurs 4 Blå Lärobok Digital
Onlineprodukt 310 sidor. 2015-08-27. ISBN 9789127436459
99 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Matematik 5000 4 Blå
Matematik 5000 3c Blå
Matematik 5000 5 Blå

Visa alla produkter (15 st)

Om Matematik 5000

Matematik 5000 är ett läromedel som ger dina elever bästa möjliga förutsättningar för att nå sina mål, oavsett om ni väljer att jobba med tryckta eller digitala läromedel.

Matematik 5000 ger eleverna mycket goda möjligheter att utveckla alla förmågor och samtidigt nå kunskapsmålen tack vare en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper.

Gör det lätt att variera undervisningen

Matematik 5000:s läroböcker finns några återkommande inslag:
* Aktiviteter
* Blandade övningar
* Appendixet "Förmågor och bedömning" till Blandade övningar, i boken och/eller på webben
* Historik
* Repetition
* Teman
* Svar, ledtrådar och lösningar
* Problemlösning
* Kan du det här?

Lärarhandledningar som stöttar

I lärarhandledningarna finns stöd till lärobokens alla aktiviteter i form av didaktiska kommentarer, svar samt information om materiel och genomförande. Dessutom finns kopieringsunderlag med ytterligare Aktiviteter, Träna mera och Teman samt Uppgiftsbanker.

Uppgiftsbankerna innehåller övningar som kan användas som underlag vid provkonstruktion. De är kategoriserade efter de förmågor som eleverna förväntas redovisa i sina lösningar. Till samtliga uppgifter ges svar och ofta också kommentarer eller lösningar. Lärarhandledningarna är digitala och finns som 36 månaders-abonnemang.

Programanpassat innehåll

I Matematik 5000 har samtliga böcker fokus på att knyta an exempel och övningar till programmens karaktärsämnen.

Blå serie

Blå serie för NA, TE samt Basåret är inriktad mot naturvetenskapliga och tekniska frågeställningar och följer kurs c-spåret.

Digitala läromedel som ger mer!

Till Matematik 5000-serien har vi utvecklat allt från digitalböcker till en app och gratis läxhjälp på Facebook. Vi har lyssnat på både lärare och elever och vi känner oss nu säkra på att vi utvecklar det du vill ha!

* Extramaterial med filmer på elev- och lärarwebb, studieteknikhandledning. Nå extramaterialet genom att logga in via Mina sidor!

* Digitalbok med uppgiftsfilmer, videolektioner och inläst ljud.

* Läxhjälp på Facebook - här besvarar engagerade matematiklärare elevernas frågor, med korta svarstider och helt kostnadsfritt: facebook.com/matematik5000laxhjalp

Matematik 5000 NOKflex - ny interaktiv plattform

NOKflex individanpassar, hjälper och motiverar. Du får stöd att variera undervisningen och få en tydlig överblick. NOKflex Elev och NOKflex Lärare har verktyg och innehåll specifikt utvecklade för respektive målgrupp. NOKflex i korthet:

* Adaptivt övningsverktyg som hjälper eleven framåt
* Statistik som ger en visuell överblick över elevernas fokus
* Uppmärksammar förmågorna
* Motivationshöjande spelmoment
* Möjlighet att anpassa elevdelen efter intresse

NOKflex

Kvalitetssäkrade och beprövade matematikläromedel i digitalt format.
Utforska NOKflex