Matematik 5000 NA-TE

Digital lärresurs Matematik
GY VUX

Matematikläromedlet som motiverar alla! Matematik 5000 Blå serie för NA och TE är inriktad mot naturvetenskapliga och tekniska frågeställningar och följer kurserna i c-spåret.


Tryckta läromedel

Matematik 5000 Kurs 1c Blå Lärobok Matematik 5000 Kurs 1c Blå Lärobok
Matematik 5000 Kurs 1c Blå Lärobok
Utgivningsdatum 2011-07-29
372 Sidor
ISBN 9789127421608
Häftad
Provläs
Matematik 5000 Kurs 2c Blå Lärobok Matematik 5000 Kurs 2c Blå Lärobok
Matematik 5000 Kurs 2c Blå Lärobok
Utgivningsdatum 2012-01-19
288 Sidor
ISBN 9789127422537
Häftad
Provläs
Matematik 5000 Kurs 3c Blå Lärobok Matematik 5000 Kurs 3c Blå Lärobok
Matematik 5000 Kurs 3c Blå Lärobok
Utgivningsdatum 2012-08-07
288 Sidor
ISBN 9789127426283
Inbunden
Provläs
Matematik 5000 Kurs 4 Blå Lärobok Matematik 5000 Kurs 4 Blå Lärobok
Matematik 5000 Kurs 4 Blå Lärobok
Utgivningsdatum 2013-02-22
310 Sidor
ISBN 9789127426320
Häftad
Provläs
Matematik 5000 Kurs 5 Blå Lärobok, andra upplagan Matematik 5000 Kurs 5 Blå Lärobok, andra upplagan
Matematik 5000 Kurs 5 Blå Lärobok, andra upplagan
Utgivningsdatum 2015-02-04
304 Sidor
ISBN 9789127441699
Häftad
Provläs

Digitala läromedel

Matematik 5000 Kurs 1c Blå Lärarhandledning Webb Matematik 5000 Kurs 1c Blå Lärarhandledning Webb
Matematik 5000 Kurs 1c Blå Lärarhandledning Webb
Utgivningsdatum 2011-12-30
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127423671
Onlineprodukt
Provläs
Matematik 5000 Kurs 1c Blå Lärobok Digital Matematik 5000 Kurs 1c Blå Lärobok Digital
Matematik 5000 Kurs 1c Blå Lärobok Digital
Utgivningsdatum 2014-11-07
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127436350
Onlineprodukt
Matematik 5000 Kurs 2c Blå Lärarhandledning Webb Matematik 5000 Kurs 2c Blå Lärarhandledning Webb
Matematik 5000 Kurs 2c Blå Lärarhandledning Webb
Utgivningsdatum 2012-04-13
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127428621
Onlineprodukt
Provläs
Matematik 5000 Kurs 2c Blå Lärobok Digital Matematik 5000 Kurs 2c Blå Lärobok Digital
Matematik 5000 Kurs 2c Blå Lärobok Digital
Utgivningsdatum 2014-11-25
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127436398
Onlineprodukt
Matematik 5000 Kurs 3c Blå Lärarhandledning Webb Matematik 5000 Kurs 3c Blå Lärarhandledning Webb
Matematik 5000 Kurs 3c Blå Lärarhandledning Webb
Utgivningsdatum 2014-02-07
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127429840
Onlineprodukt
Provläs
Matematik 5000 Kurs 3c Blå Lärobok Digital Matematik 5000 Kurs 3c Blå Lärobok Digital
Matematik 5000 Kurs 3c Blå Lärobok Digital
Utgivningsdatum 2015-01-16
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127436428
Onlineprodukt
Matematik 5000 Kurs 4 Blå Lärarhandledning Webb Matematik 5000 Kurs 4 Blå Lärarhandledning Webb
Matematik 5000 Kurs 4 Blå Lärarhandledning Webb
Utgivningsdatum 2014-09-30
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127429857
Onlineprodukt
Provläs
Matematik 5000 Kurs 4 Blå Lärobok Digital Matematik 5000 Kurs 4 Blå Lärobok Digital
Matematik 5000 Kurs 4 Blå Lärobok Digital
Utgivningsdatum 2015-08-27
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127436459
Onlineprodukt
Matematik 5000 Kurs 5 Blå Lärarhandledning Webb Matematik 5000 Kurs 5 Blå Lärarhandledning Webb
Matematik 5000 Kurs 5 Blå Lärarhandledning Webb
Utgivningsdatum 2014-12-30
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127430099
Onlineprodukt
Provläs
Matematik 5000 Kurs 5 Blå Lärobok Digital, andra upplagan Matematik 5000 Kurs 5 Blå Lärobok Digital, andra upplagan
Matematik 5000 Kurs 5 Blå Lärobok Digital, andra upplagan
Utgivningsdatum 2016-04-15
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127436466
Onlineprodukt

Kostnadsfritt extramaterial

Matematik 5000 4 Blå
Matematik 5000 3c Blå
Matematik 5000 5 Blå

Visa alla produkter (15 st)

Om Matematik 5000

Matematik 5000 är ett läromedel som ger dina elever bästa möjliga förutsättningar för att nå sina mål, oavsett om ni väljer att jobba med tryckta eller digitala läromedel.

Matematik 5000 ger eleverna mycket goda möjligheter att utveckla alla förmågor och samtidigt nå kunskapsmålen tack vare en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper.

Gör det lätt att variera undervisningen

Matematik 5000:s läroböcker finns några återkommande inslag:
* Aktivitet, Historik och Tema
* Problemlösning
* Kan du det här?
* Blandade övningar
* Repetition
* Svar, ledtrådar och lösningar
* Appendixet "Förmågor och bedömning" till Blandade övningar, i boken och/eller på webben

Programanpassat innehåll

I Matematik 5000 har samtliga böcker fokus på att knyta an exempel och övningar till programmens karaktärsämnen.

Blå serie

Blå serie för NA och TE är inriktad mot naturvetenskapliga och tekniska frågeställningar och följer kurserna i c-spåret.

Digitalbok

Digitalböckerna är de tryckta läroböckernas digitala motsvarighet. De har sökbart innehåll, länkad innehållsförteckning och bokmärkning. Använd gärna digitalböckerna vid genomgångar i klassrummet med en projektor.

Lärarhandledning

I lärarhandledningarna finns stöd till lärobokens alla aktiviteter i form av didaktiska kommentarer, svar samt information om materiel och genomförande. Dessutom finns kopieringsunderlag med ytterligare Aktiviteter, Träna mera och Teman samt Uppgiftsbanker.

Uppgiftsbankerna innehåller övningar som kan användas som underlag vid provkonstruktion. De är kategoriserade efter de förmågor som eleverna förväntas redovisa i sina lösningar. Till samtliga uppgifter ges svar och ofta också kommentarer eller lösningar. Lärarhandledningarna består av nedladdningsbara pdf:er som kan delas med lärare på skolan.

App

I Matematik 5000-appen finns ledtrådar och lösningar till samtliga uppgifter i läroböckerna, videolektioner samt kapitel- och kurstester. Ladda ner på App Store eller Google Play.

Kostnadsfritt extramaterial

Till läroböckerna finns extra material för både elever och lärare, bland annat videolektioner, tidsplan och studieplaneringar. Du når det här.

NOKflex Matematik

NOKflex är ett heldigitalt läromedel som individanpassar, hjälper och motiverar eleverna och ger läraren stöd att variera undervisningen och få en tydlig överblick. NOKflex Elev och NOKflex Lärare har verktyg och innehåll specifikt utvecklade för respektive målgrupp.

NOKflex i korthet:
* Adaptivt övningsverktyg som hjälper eleven framåt
* Statistik som ger en visuell överblick över elevernas fokus
* Uppmärksammar förmågorna
* Motivationshöjande spelmoment
* Möjlighet att anpassa elevdelen efter intresse

NOKflex

Kvalitetssäkrade och beprövade matematikläromedel i digitalt format.
Utforska NOKflex