Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Matematik 5000+ Upplaga 2021 YRKES

Matematik 5000+ Röd och Gul serie är anpassade efter yrkesprogrammen och följer kurserna i a-spåret. Det är en revidering av vår populära serie Matematik 5000 och innehåller en mängd nyheter. Serien kommer att finnas anpassad till de reviderade ämnesplanerna som träder ikraft juli 2021. 

Läs mer...
Matematik 5000+ Kurs 1a Gul Lärobok Upplaga 2021 Matematik 5000+ Kurs 1a Gul Lärobok Upplaga 2021
Matematik 5000+ Kurs 1a Gul Lärobok Upplaga 2021
kommande

Matematik 5000+ Kurs 1a Gul Lärobok Upplaga 2021

Utkommer 15 november 2021

Isbn
9789127460157
Typ
Häftad
Sidantal
352
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000+ Kurs 1a Röd Lärobok Upplaga 2021 Matematik 5000+ Kurs 1a Röd Lärobok Upplaga 2021
Matematik 5000+ Kurs 1a Röd Lärobok Upplaga 2021
kommande

Matematik 5000+ Kurs 1a Röd Lärobok Upplaga 2021

Utkommer 5 januari 2022

Isbn
9789127460089
Typ
Häftad
Sidantal
352
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Matematik 5000+ Upplaga 2021 YRKES

Nya Matematik 5000+ är ett modernt och heltäckande läromedel som erbjuder stora möjligheter till en varierad undervisning. I kombination med en tydlig progression ger det eleverna de bästa förutsättningarna att utveckla sina kunskaper i matematik.

I Matematik 5000+ Röd och Gul är yrkesinfärgningen tydlig. Detta märks dels i vilka begrepp, metoder och uppgifter som tas upp, dels i de många teman som finns i böckerna. I arbetet med böckerna har vi stämt av innehållet med yrkeslärare, yrkesverksamma och matematiklärare som arbetar med elever på yrkesprogrammen.

Nyheter i serien

Matematik 5000+ är en revidering av vår populära läromedelsserie Matematik 5000 och innehåller nyheter som:

* Fler utmanande uppgifter på alla nivåer
* Än tydligare yrkesinfärgning, med beprövade teman
* Större fokus på digitala verktyg i teori, uppgifter och aktiviteter
* Varje uppgift har en markering om den ska lösas med eller utan digitala verktyg
* Aktiviteter, teman och historiksidor med fokus på förmågorna
* Kapitelavslutning som befäster begrepp och procedurer
* Utökat facit med fler ledtrådar och lösningar

Seriens omfattning

Fullt utbyggd kommer Matematik 5000+ att omfatta följande komponenter till samtliga kurser i ämnesplanen:
* Läroböcker
* Digitalböcker
* Webbaserade lärarhandledningar

Vi kommer dessutom erbjuda kostnadsfritt extramaterial, till exempel ledtrådar och lösningar.

Nya Matematik 5000+ är ett modernt och heltäckande läromedel som erbjuder stora möjligheter till en varierad undervisning. I kombination med en tydlig progression ger det eleverna de bästa förutsättningarna att utveckla sina kunskaper i matematik.

I Matematik 5000+ Röd och Gul är yrkesinfärgningen tydlig. Detta märks dels i vilka begrepp, metoder och uppgifter som tas upp, dels i de många teman som finns i böckerna. I arbetet med böckerna har vi stämt av innehållet med yrkeslärare, yrkesverksamma och matematiklärare som arbetar med elever på yrkesprogrammen.

Nyheter i serien

Matematik 5000+ är en revidering av vår populära läromedelsserie Matematik 5000 och innehåller nyheter som:

* Fler utmanande uppgifter på alla nivåer
* Än tydligare yrkesinfärgning, med beprövade teman
* Större fokus på digitala verktyg i teori, uppgifter och aktiviteter
* Varje uppgift har en markering om den ska lösas med eller utan digitala verktyg
* Aktiviteter, teman och historiksidor med fokus på förmågorna
* Kapitelavslutning som befäster begrepp och procedurer
* Utökat facit med fler ledtrådar och lösningar

Seriens omfattning

Fullt utbyggd kommer Matematik 5000+ att omfatta följande komponenter till samtliga kurser i ämnesplanen:
* Läroböcker
* Digitalböcker
* Webbaserade lärarhandledningar

Vi kommer dessutom erbjuda kostnadsfritt extramaterial, till exempel ledtrådar och lösningar.

Kommande titlar i serien

Kurs 1b, 1c, 3c och 4 finns anpassade till de reviderade ämnesplanerna som trädde i kraft sommaren 2021.

För de övriga kurserna i serien Matematik 5000+ är utgivningsplanen följande:
* Kurs 1a gul – oktober 2021
* Kurs 1a röd, 1vux, och 2c – januari 2022
* Kurs 2a, 2b, 2vux och 5 – augusti 2022
* Kurs 3b och 3vux – januari 2023

Kommande titlar i serien

Kurs 1b, 1c, 3c och 4 finns anpassade till de reviderade ämnesplanerna som trädde i kraft sommaren 2021.

För de övriga kurserna i serien Matematik 5000+ är utgivningsplanen följande:
* Kurs 1a gul – oktober 2021
* Kurs 1a röd, 1vux, och 2c – januari 2022
* Kurs 2a, 2b, 2vux och 5 – augusti 2022
* Kurs 3b och 3vux – januari 2023

Matematik 5000+ i fem steg

Läroböckernas kapitel följer en väl utarbetad struktur som kan sammanfattas i fem steg.

1. Inledning av ett kapitel

Varje kapitel börjar med en kort elevtillvänd beskrivning av hur det aktuella arbetsområdet knyter an till ämnesplanens centrala innehåll. Eleven möter också en inledande aktivitet, med syfte att introducera kapitlets innehåll.

Varje kapitel börjar med en kort elevtillvänd beskrivning av hur det aktuella arbetsområdet knyter an till ämnesplanens centrala innehåll. Eleven möter också en inledande aktivitet, med syfte att introducera kapitlets innehåll.

2. Teori som går att förstå

Ny teori förklaras på ett sätt som ger eleven möjlighet att förstå och upptäcka matematiken. De viktigaste begreppen skrivs ut i marginalen och användbara digitala verktyg presenteras. Teorin avslutas med en eller flera lösta uppgifter.

Ny teori förklaras på ett sätt som ger eleven möjlighet att förstå och upptäcka matematiken. De viktigaste begreppen skrivs ut i marginalen och användbara digitala verktyg presenteras. Teorin avslutas med en eller flera lösta uppgifter.

3. Uppgifter med och utan digitala verktyg

Uppgifterna är varierade och ges med tydlig progression i tre nivåer ( ). En markering i form av en ram runt uppgiftens nummer ( ) visar att uppgiften är tänkt att lösas med ett digitalt verktyg.

Uppgifterna är varierade och ges med tydlig progression i tre nivåer ( ). En markering i form av en ram runt uppgiftens nummer ( ) visar att uppgiften är tänkt att lösas med ett digitalt verktyg.

4. Aktiviteter, teman och historik som utvecklar förmågorna

Aktiviteterna ger dig som lärare möjligheter att variera din undervisning samtidigt som eleverna får tillfälle att utveckla sina olika matematiska förmågor, träna mer på att använda digitala verktyg och att lösa problem med hjälp av programmering (gäller c-kurserna och kurs 3b).

Aktiviteterna ger dig som lärare möjligheter att variera din undervisning samtidigt som eleverna får tillfälle att utveckla sina olika matematiska förmågor, träna mer på att använda digitala verktyg och att lösa problem med hjälp av programmering (gäller c-kurserna och kurs 3b).

5. Avslutning av ett kapitel

Varje kapitel har en omfattande avslutning där innehållet repeteras på alla nivåer, både med och utan digitala verktyg. Facit innehåller förutom svar till alla uppgifter, även flertalet ledtrådar och lösningar för att stötta eleverna på bästa sätt.

Varje kapitel har en omfattande avslutning där innehållet repeteras på alla nivåer, både med och utan digitala verktyg. Facit innehåller förutom svar till alla uppgifter, även flertalet ledtrådar och lösningar för att stötta eleverna på bästa sätt.

Matematik 5000+ utvärderingsexemplar

Matematik 5000+ 1a Gul skickas till samtliga gymnasieskolor i oktober 2021 och 1a gul röd lite senare. Matematik 5000+ 1b skickades till din skola i juni.

Här kan du beställa ett utvärderingsexemplar av Matematik 5000+ 1c.

Matematik 5000+ 1a Gul skickas till samtliga gymnasieskolor i oktober 2021 och 1a gul röd lite senare. Matematik 5000+ 1b skickades till din skola i juni.

Här kan du beställa ett utvärderingsexemplar av Matematik 5000+ 1c.

Digitalbok - prova gratis!

Digitalböckerna är de tryckta läroböckernas digitala motsvarighet. De har sökbart innehåll, länkad innehållsförteckning och bokmärkning. Använd gärna digitalböckerna vid genomgångar i klassrummet med en projektor. Du kan prova digitalboken gratis i 14 dagar - se länk i köpraderna. 

Digitalbok - prova gratis!

Digitalböckerna är de tryckta läroböckernas digitala motsvarighet. De har sökbart innehåll, länkad innehållsförteckning och bokmärkning. Använd gärna digitalböckerna vid genomgångar i klassrummet med en projektor. Du kan prova digitalboken gratis i 14 dagar - se länk i köpraderna. 

Presentation av Matematik 5000+

Reviderade ämnesplaner

Den 1 juli 2021 började de reviderade ämnesplanerna i matematik på gymnasiet att gälla. Störst förändring har skett i kurs 1. Därför kommer vi ut med nya böcker under året. Kurs 1b och 1c finns redan ute. Kurs 1a Gul kommer i oktober och kurs 1a Röd lite senare.

För att du som lärare ska kunna arbeta med kurs 1a innan böckerna släppts, kommer här en guide till hur ni kan arbeta under hösten.

Den utgår från tre alternativ:

  1. Släppt kapitel från 1a Gul
  2. Guide utifrån Matematik 5000 kurs 1a Gul & Röd
  3. NOKflex Matematik

1. Släppt kapitel från 1a Gul

På måndag 23 augusti släpper vi det första kapitlet i Matematik 5000+ kurs 1a Gul så att du som lärare kan ladda ner det och ge det till dina elever – antingen utskrivet eller digitalt. Kapitlet är så pass omfattande att det ska kunna användas fram till oktober när den tryckta boken kommer. Du hittar det uppe till vänster på den här sidan. 

2. Guide utifrån Matematik 5000

För dig som vill fortsätta arbeta med de tryckta böckerna har vi sammanställt hur du kan använda med Gul respektive Röd bok tills Matematik 5000+-böckerna kommer från tryckeriet.

Ladda ner en guide till 1a Gul
Ladda ner en guide till 1a Röd

3. NOKflex Matematik

Redan nu i augusti kommer det digitala läromedlet NOKflex Matematik vara uppdaterat efter de reviderade ämnesplanerna. Du som har köpt läroböckerna har möjlighet att få licenser till NOKflex Matematik som du kan använda tills böckerna finns tryckta. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att komma igång.

Kontakta kundsupport

Den 1 juli 2021 började de reviderade ämnesplanerna i matematik på gymnasiet att gälla. Störst förändring har skett i kurs 1. Därför kommer vi ut med nya böcker under året. Kurs 1b och 1c finns redan ute. Kurs 1a Gul kommer i oktober och kurs 1a Röd lite senare.

För att du som lärare ska kunna arbeta med kurs 1a innan böckerna släppts, kommer här en guide till hur ni kan arbeta under hösten.

Den utgår från tre alternativ:

  1. Släppt kapitel från 1a Gul
  2. Guide utifrån Matematik 5000 kurs 1a Gul & Röd
  3. NOKflex Matematik

1. Släppt kapitel från 1a Gul

På måndag 23 augusti släpper vi det första kapitlet i Matematik 5000+ kurs 1a Gul så att du som lärare kan ladda ner det och ge det till dina elever – antingen utskrivet eller digitalt. Kapitlet är så pass omfattande att det ska kunna användas fram till oktober när den tryckta boken kommer. Du hittar det uppe till vänster på den här sidan. 

2. Guide utifrån Matematik 5000

För dig som vill fortsätta arbeta med de tryckta böckerna har vi sammanställt hur du kan använda med Gul respektive Röd bok tills Matematik 5000+-böckerna kommer från tryckeriet.

Ladda ner en guide till 1a Gul
Ladda ner en guide till 1a Röd

3. NOKflex Matematik

Redan nu i augusti kommer det digitala läromedlet NOKflex Matematik vara uppdaterat efter de reviderade ämnesplanerna. Du som har köpt läroböckerna har möjlighet att få licenser till NOKflex Matematik som du kan använda tills böckerna finns tryckta. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att komma igång.

Kontakta kundsupport

Röd respektive Gul serie

Vi har delat upp kurs 1a i två böcker, Matematik 5000+ kurs 1a Röd och Matematik 5000+ kurs 1a Gul. Det som skiljer böckerna åt är främst programanpassningen.

Matematik 5000+ kurs 1a Röd passar följande program: 
Barn- och fritidsprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Naturbruksprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Matematik 5000+ kurs 1a Gul passar följande program: 
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Industritekniska programmet
VVS- och fastighetsprogrammet

Röd respektive Gul serie

Vi har delat upp kurs 1a i två böcker, Matematik 5000+ kurs 1a Röd och Matematik 5000+ kurs 1a Gul. Det som skiljer böckerna åt är främst programanpassningen.

Matematik 5000+ kurs 1a Röd passar följande program: 
Barn- och fritidsprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Naturbruksprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Matematik 5000+ kurs 1a Gul passar följande program: 
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Industritekniska programmet
VVS- och fastighetsprogrammet