Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Matematik 5000 Yrkes

Matematikläromedlet som motiverar alla! Matematik 5000 Röd och Gul serie för yrkesprogrammen samt introduktionsprogrammen följer kurserna i a-spåret.

Läs mer...
Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok
Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok

Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok

Utkom 17 juni 2011

Isbn
9789127421585
Typ
Häftad
Sidantal
368
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok Bas Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok Bas
Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok Bas

Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok Bas

Utkom 29 februari 2012

Isbn
9789127421592
Typ
Häftad
Sidantal
308
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok
Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok

Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok

Utkom 9 maj 2011

Isbn
9789127421561
Typ
Häftad
Sidantal
342
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok Bas Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok Bas
Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok Bas

Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok Bas

Utkom 29 februari 2012

Isbn
9789127421578
Typ
Häftad
Sidantal
288
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000 Kurs 2a Röd & Gul Lärobok Matematik 5000 Kurs 2a Röd & Gul Lärobok
Matematik 5000 Kurs 2a Röd & Gul Lärobok

Matematik 5000 Kurs 2a Röd & Gul Lärobok

Utkom 9 november 2012

Isbn
9789127423633
Typ
Häftad
Sidantal
277
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok Bas Digitalbok Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok Bas Digitalbok
Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok Bas Digitalbok
Onlineprodukt

Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok Bas Digitalbok

Utkom 13 april 2012

Isbn
9789127431867
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok Digitalbok Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok Digitalbok
Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok Digitalbok
Onlineprodukt

Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok Digitalbok

Utkom 25 oktober 2014

Isbn
9789127439504
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
368
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000 Kurs 1a Röd & Gul Lärarhandledning Webb Matematik 5000 Kurs 1a Röd & Gul Lärarhandledning Webb
Matematik 5000 Kurs 1a Röd & Gul Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt

Matematik 5000 Kurs 1a Röd & Gul Lärarhandledning Webb

Utkom 1 april 2012

Isbn
9789127430808
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
226
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok Bas Digitalbok Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok Bas Digitalbok
Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok Bas Digitalbok
Onlineprodukt

Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok Bas Digitalbok

Utkom 4 april 2012

Isbn
9789127431874
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok Digitalbok Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok Digitalbok
Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok Digitalbok
Onlineprodukt

Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok Digitalbok

Utkom 25 oktober 2014

Isbn
9789127439498
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
342
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000 Kurs 2a Röd & Gul Lärarhandledning Webb Matematik 5000 Kurs 2a Röd & Gul Lärarhandledning Webb
Matematik 5000 Kurs 2a Röd & Gul Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt

Matematik 5000 Kurs 2a Röd & Gul Lärarhandledning Webb

Utkom 15 mars 2013

Isbn
9789127433786
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
150
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000 Kurs 2a Röd & Gul Lärobok Digitalbok Matematik 5000 Kurs 2a Röd & Gul Lärobok Digitalbok
Matematik 5000 Kurs 2a Röd & Gul Lärobok Digitalbok
Onlineprodukt

Matematik 5000 Kurs 2a Röd & Gul Lärobok Digitalbok

Utkom 25 november 2014

Isbn
9789127439153
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
277
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Matematik 5000 för yrkesprogrammen

Matematik 5000 är ett läromedel som ger dina elever bästa möjliga förutsättningar för att nå sina mål, oavsett om ni väljer att jobba med tryckta eller digitala läromedel.

Matematik 5000 ger eleverna mycket goda möjligheter att utveckla alla förmågor och samtidigt nå kunskapsmålen tack vare en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper.

Gör det lätt att variera undervisningen

I Matematik 5000:s läroböcker finns några återkommande inslag:
* Aktivitet, Historik och Tema
* Problemlösning
* Kan du det här?
* Blandade övningar
* Repetition
* Svar, ledtrådar och lösningar
* Appendixet "Förmågor och bedömning" till Blandade övningar, i boken och/eller på webben

Programanpassat innehåll

I Matematik 5000 har samtliga böcker fokus på att knyta an exempel och övningar till programmens karaktärsämnen.

Röd respektive Gul serie

Röd och Gul serie för yrkesprogrammen samt introduktionsprogrammen följer kurserna i a-spåret. För kurs 1 finns två olika läroböcker för yrkesprogrammen: Kurs 1a Röd för de serviceinriktade yrkesprogrammen samt Kurs 1a Gul för de tekniskt inriktade yrkesprogrammen. För kurs 2a finns Kurs 2a Röd & Gul lärobok.

Basböcker på grundläggande nivå

Till Kurs 1a Röd och Kurs 1a Gul finns även två parallella basböcker, Kurs 1a Röd Bas respektive Kurs 1a Gul Bas. Basböckerna är nedkortade versioner av de ordinarie läroböckerna och är avsedda för elever som behöver en tydligare framställning med fokus på kursens grundläggande matematik. Kurs 1a Röd Bas kan med fördel också användas på introduktionsprogrammen.

Studiestöd på modersmål 

Till Röd 1a finns det studiestöd på modersmål som riktar sig till nyanlända elever och elever som endast har nybörjarkunskaper i svenska. Det består av en studiehandledning i ljudboksform kopplat läromedlet. Studiestödet är på elevens modersmål och hjälper eleven tillgodogöra sig lärobokens innehåll.

Matematik 5000 är ett läromedel som ger dina elever bästa möjliga förutsättningar för att nå sina mål, oavsett om ni väljer att jobba med tryckta eller digitala läromedel.

Matematik 5000 ger eleverna mycket goda möjligheter att utveckla alla förmågor och samtidigt nå kunskapsmålen tack vare en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper.

Gör det lätt att variera undervisningen

I Matematik 5000:s läroböcker finns några återkommande inslag:
* Aktivitet, Historik och Tema
* Problemlösning
* Kan du det här?
* Blandade övningar
* Repetition
* Svar, ledtrådar och lösningar
* Appendixet "Förmågor och bedömning" till Blandade övningar, i boken och/eller på webben

Programanpassat innehåll

I Matematik 5000 har samtliga böcker fokus på att knyta an exempel och övningar till programmens karaktärsämnen.

Röd respektive Gul serie

Röd och Gul serie för yrkesprogrammen samt introduktionsprogrammen följer kurserna i a-spåret. För kurs 1 finns två olika läroböcker för yrkesprogrammen: Kurs 1a Röd för de serviceinriktade yrkesprogrammen samt Kurs 1a Gul för de tekniskt inriktade yrkesprogrammen. För kurs 2a finns Kurs 2a Röd & Gul lärobok.

Basböcker på grundläggande nivå

Till Kurs 1a Röd och Kurs 1a Gul finns även två parallella basböcker, Kurs 1a Röd Bas respektive Kurs 1a Gul Bas. Basböckerna är nedkortade versioner av de ordinarie läroböckerna och är avsedda för elever som behöver en tydligare framställning med fokus på kursens grundläggande matematik. Kurs 1a Röd Bas kan med fördel också användas på introduktionsprogrammen.

Studiestöd på modersmål 

Till Röd 1a finns det studiestöd på modersmål som riktar sig till nyanlända elever och elever som endast har nybörjarkunskaper i svenska. Det består av en studiehandledning i ljudboksform kopplat läromedlet. Studiestödet är på elevens modersmål och hjälper eleven tillgodogöra sig lärobokens innehåll.

Digitalbok

Digitalböckerna är de tryckta läroböckernas digitala motsvarighet. De har sökbart innehåll, länkad innehållsförteckning och bokmärkning. Använd gärna digitalböckerna vid genomgångar i klassrummet med en projektor.

Lärarhandledning

I lärarhandledningarna finns stöd till lärobokens alla aktiviteter i form av didaktiska kommentarer, svar samt information om materiel och genomförande. Dessutom finns kopieringsunderlag med ytterligare Aktiviteter, Träna mera och Teman samt Uppgiftsbanker.

Uppgiftsbankerna innehåller övningar som kan användas som underlag vid provkonstruktion. De är kategoriserade efter de förmågor som eleverna förväntas redovisa i sina lösningar. Till samtliga uppgifter ges svar och ofta också kommentarer eller lösningar. Lärarhandledningarna består av nedladdningsbara pdf:er som kan delas med lärare på skolan.

App

I Matematik 5000-appen finns ledtrådar och lösningar till samtliga uppgifter i läroböckerna, videolektioner samt kapitel- och kurstester. Ladda ner på App Store eller Google Play.

Kostnadsfritt extramaterial

Till läroböckerna finns extra material för både elever och lärare, bland annat videolektioner, tidsplan och studieplaneringar. Du når det här.

NOKflex Matematik

NOKflex är ett heldigitalt läromedel som individanpassar, hjälper och motiverar eleverna och ger läraren stöd att variera undervisningen och få en tydlig överblick. NOKflex Elev och NOKflex Lärare har verktyg och innehåll specifikt utvecklade för respektive målgrupp.

NOKflex i korthet:
* Adaptivt övningsverktyg som hjälper eleven framåt
* Statistik som ger en visuell överblick över elevernas fokus
* Uppmärksammar förmågorna
* Motivationshöjande spelmoment
* Möjlighet att anpassa elevdelen efter intresse

Digitalbok

Digitalböckerna är de tryckta läroböckernas digitala motsvarighet. De har sökbart innehåll, länkad innehållsförteckning och bokmärkning. Använd gärna digitalböckerna vid genomgångar i klassrummet med en projektor.

Lärarhandledning

I lärarhandledningarna finns stöd till lärobokens alla aktiviteter i form av didaktiska kommentarer, svar samt information om materiel och genomförande. Dessutom finns kopieringsunderlag med ytterligare Aktiviteter, Träna mera och Teman samt Uppgiftsbanker.

Uppgiftsbankerna innehåller övningar som kan användas som underlag vid provkonstruktion. De är kategoriserade efter de förmågor som eleverna förväntas redovisa i sina lösningar. Till samtliga uppgifter ges svar och ofta också kommentarer eller lösningar. Lärarhandledningarna består av nedladdningsbara pdf:er som kan delas med lärare på skolan.

App

I Matematik 5000-appen finns ledtrådar och lösningar till samtliga uppgifter i läroböckerna, videolektioner samt kapitel- och kurstester. Ladda ner på App Store eller Google Play.

Kostnadsfritt extramaterial

Till läroböckerna finns extra material för både elever och lärare, bland annat videolektioner, tidsplan och studieplaneringar. Du når det här.

NOKflex Matematik

NOKflex är ett heldigitalt läromedel som individanpassar, hjälper och motiverar eleverna och ger läraren stöd att variera undervisningen och få en tydlig överblick. NOKflex Elev och NOKflex Lärare har verktyg och innehåll specifikt utvecklade för respektive målgrupp.

NOKflex i korthet:
* Adaptivt övningsverktyg som hjälper eleven framåt
* Statistik som ger en visuell överblick över elevernas fokus
* Uppmärksammar förmågorna
* Motivationshöjande spelmoment
* Möjlighet att anpassa elevdelen efter intresse

NOKflex Matematik – undervisning, lärande och bedömning

Kvalitetssäkrade och beprövade matematikläromedel i digitalt format.
Utforska NOKflex Matematik – undervisning, lärande och bedömning

Matematik 5000 Vux och Basåret

Matematikläromedlet som motiverar alla! Matematik 5000 Vux och Matematik 5000 Basåret är framtagna för vuxenutbildning på gymnasial nivå och de naturvetenskapliga och tekniska basåren. 

Läs mer