Matematik 5000 yrkes

Matematikläromedlet som motiverar alla! Röd och Gul serie för yrkesprogrammen samt introduktionsprogrammen följer kurs a-spåret.

Tryckta läromedel

Matematik 5000 Kurs 2a Röd & Gul Lärobok
Häftad 277 sidor. 2012-11-09. ISBN 9789127423633
321 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok Bas
Häftad 308 sidor. 2012-02-29. ISBN 9789127421592
321 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok
Häftad 368 sidor. 2011-06-17. ISBN 9789127421585
321 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok
Häftad 342 sidor. 2011-05-09. ISBN 9789127421561
321 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok Bas
Häftad 288 sidor. 2012-02-29. ISBN 9789127421578
321 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

Matematik 5000 Kurs 1a Röd & Gul Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt 226 sidor. 2012-04-01. ISBN 9789127423657
1000 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok Bas Digital
Onlineprodukt 2012-04-04. ISBN 9789127426139
99 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok Bas Digital
Onlineprodukt 2012-04-13. ISBN 9789127426122
99 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Matematik 5000 Kurs 2a Röd & Gul Lärobok Digital
Onlineprodukt 277 sidor. 2014-11-25. ISBN 9789127436374
99 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok Digital
Onlineprodukt 342 sidor. 2014-11-07. ISBN 9789127436329
99 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Matematik 5000 Kurs 2a Röd & Gul Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt 150 sidor. 2013-03-20. ISBN 9789127429819
1000 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok Digital
Onlineprodukt 368 sidor. 2014-11-07. ISBN 9789127436336
99 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Matematik 5000 2a Röd & Gul
Matematik 5000 1a Gul Bas
Matematik 5000 1a Gul
Matematik 5000 1a Röd
Matematik 5000 1a Röd Bas

Visa alla produkter (12 st)

Om Matematik 5000 för yrkesprogrammen

Matematik 5000 är ett läromedel som ger dina elever bästa möjliga förutsättningar för att nå sina mål, oavsett om ni väljer att jobba med tryckta eller digitala läromedel.

Matematik 5000 ger eleverna mycket goda möjligheter att utveckla alla förmågor och samtidigt nå kunskapsmålen tack vare en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper.

Gör det lätt att variera undervisningen

I Matematik 5000:s läroböcker finns några återkommande inslag:

* Aktiviteter
* Blandade övningar
* Appendixet "Förmågor och bedömning" till Blandade övningar, i boken och/eller på webben
* Historik
* Repetition
* Teman
* Svar, ledtrådar och lösningar
* Problemlösning
* Kan du det här?

Lärarhandledningar som stöttar

I lärarhandledningarna finns stöd till lärobokens alla aktiviteter i form av didaktiska kommentarer, svar samt information om materiel och genomförande. Dessutom finns kopieringsunderlag med ytterligare Aktiviteter, Träna mera och Teman samt Uppgiftsbanker.

Uppgiftsbankerna innehåller övningar som kan användas som underlag vid provkonstruktion. De är kategoriserade efter de förmågor som eleverna förväntas redovisa i sina lösningar. Till samtliga uppgifter ges svar och ofta också kommentarer eller lösningar. Lärarhandledningarna är digitala och finns som 36 månaders-abonnemang.

Programanpassat innehåll

I Matematik 5000 har samtliga böcker fokus på att knyta an exempel och övningar till programmens karaktärsämnen.

Röd respektive Gul serie

Röd och Gul serie för yrkesprogrammen samt introduktionsprogrammen följer kurs a-spåret. För kurs 1 finns två olika läroböcker för yrkesprogrammen: Kurs 1a Röd för de serviceinriktade yrkesprogrammen samt Kurs 1a Gul för de tekniskt inriktade yrkesprogrammen. För kurs 2a finns Kurs 2a Röd & Gul lärobok.

Basböcker på grundläggande nivå

Till Kurs 1a Röd och Kurs 1a Gul finns även två parallella basböcker, Kurs 1a Röd Bas respektive Kurs 1a Gul Bas. Basböckerna är nedkortade versioner av de ordinarie läroböckerna och är avsedda för elever som behöver en tydligare framställning med fokus på kursens grundläggande matematik. Kurs 1a Röd Bas kan med fördel också användas på introduktionsprogrammen.

Studiestöd på modersmål 

Till Röd 1a finns det studiestöd på modersmål som riktar sig till nyanlända elever och elever som endast har nybörjarkunskaper i svenska. Det består av en studiehandledning i ljudboksform kopplat läromedlet. Studiestödet är på elevens modersmål och hjälper eleven tillgodogöra sig lärobokens innehåll.

Digitala läromedel som ger mer!

Till Matematik 5000-serien har vi utvecklat allt från digitalböcker till en app och gratis läxhjälp på Facebook. Vi har lyssnat på både lärare och elever och vi känner oss nu säkra på att vi utvecklar det du vill ha!

* Extramaterial med filmer på elev- och lärarwebb, studieteknikhandledning. Nå extramaterialet genom att logga in via Mina sidor!

* Digitalbok med uppgiftsfilmer, videolektioner och inläst ljud.

* Läxhjälp på Facebook - här besvarar engagerade matematiklärare elevernas frågor, med korta svarstider och helt kostnadsfritt: facebook.com/matematik5000laxhjalp

Matematik 5000 NOKflex - ny interaktiv plattform

NOKflex individanpassar, hjälper och motiverar. Du får stöd att variera undervisningen och få en tydlig överblick. NOKflex Elev och NOKflex Lärare har verktyg och innehåll specifikt utvecklade för respektive målgrupp. NOKflex i korthet:

* Adaptivt övningsverktyg som hjälper eleven framåt
* Statistik som ger en visuell överblick över elevernas fokus
* Uppmärksammar förmågorna
* Motivationshöjande spelmoment
* Möjlighet att anpassa elevdelen efter intresse