Matematik 5000 yrkes

Digital lärresurs Matematik
GY VUX

Matematikläromedlet som motiverar alla! Röd och Gul serie för yrkesprogrammen samt introduktionsprogrammen följer kurs a-spåret.


Tryckta läromedel

Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok
Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok
Utgivningsdatum 2011-06-17
368 Sidor
ISBN 9789127421585
Häftad
Provläs
Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok Bas Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok Bas
Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok Bas
Utgivningsdatum 2012-02-29
308 Sidor
ISBN 9789127421592
Häftad
Provläs
Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok
Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok
Utgivningsdatum 2011-05-09
342 Sidor
ISBN 9789127421561
Häftad
Provläs
Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok Bas Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok Bas
Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok Bas
Utgivningsdatum 2012-02-29
288 Sidor
ISBN 9789127421578
Häftad
Provläs
Matematik 5000 Kurs 2a Röd & Gul Lärobok Matematik 5000 Kurs 2a Röd & Gul Lärobok
Matematik 5000 Kurs 2a Röd & Gul Lärobok
Utgivningsdatum 2012-11-09
277 Sidor
ISBN 9789127423633
Häftad
Provläs

Digitala läromedel

Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok Bas Digital Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok Bas Digital
Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok Bas Digital
Utgivningsdatum 2012-04-13
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127426122
Onlineprodukt
Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok Digital Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok Digital
Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok Digital
Utgivningsdatum 2014-11-07
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127436336
Onlineprodukt
Matematik 5000 Kurs 1a Röd & Gul Lärarhandledning Webb Matematik 5000 Kurs 1a Röd & Gul Lärarhandledning Webb
Matematik 5000 Kurs 1a Röd & Gul Lärarhandledning Webb
Utgivningsdatum 2012-04-01
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127423657
Onlineprodukt
Provläs
Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok Bas Digital Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok Bas Digital
Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok Bas Digital
Utgivningsdatum 2012-04-04
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127426139
Onlineprodukt
Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok Digital Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok Digital
Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok Digital
Utgivningsdatum 2014-11-07
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127436329
Onlineprodukt
Matematik 5000 Kurs 2a Röd & Gul Lärarhandledning Webb Matematik 5000 Kurs 2a Röd & Gul Lärarhandledning Webb
Matematik 5000 Kurs 2a Röd & Gul Lärarhandledning Webb
Utgivningsdatum 2013-03-20
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127429819
Onlineprodukt
Provläs
Matematik 5000 Kurs 2a Röd & Gul Lärobok Digital Matematik 5000 Kurs 2a Röd & Gul Lärobok Digital
Matematik 5000 Kurs 2a Röd & Gul Lärobok Digital
Utgivningsdatum 2014-11-25
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127436374
Onlineprodukt

Kostnadsfritt extramaterial

Matematik 5000 2a Röd & Gul
Matematik 5000 1a Röd
Matematik 5000 1a Gul Bas
Matematik 5000 1a Gul
Matematik 5000 1a Röd Bas

Visa alla produkter (12 st)

Om Matematik 5000 för yrkesprogrammen

Matematik 5000 är ett läromedel som ger dina elever bästa möjliga förutsättningar för att nå sina mål, oavsett om ni väljer att jobba med tryckta eller digitala läromedel.

Matematik 5000 ger eleverna mycket goda möjligheter att utveckla alla förmågor och samtidigt nå kunskapsmålen tack vare en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper.

Gör det lätt att variera undervisningen

I Matematik 5000:s läroböcker finns några återkommande inslag:

* Aktiviteter
* Blandade övningar
* Appendixet "Förmågor och bedömning" till Blandade övningar, i boken och/eller på webben
* Historik
* Repetition
* Teman
* Svar, ledtrådar och lösningar
* Problemlösning
* Kan du det här?

Lärarhandledningar som stöttar

I lärarhandledningarna finns stöd till lärobokens alla aktiviteter i form av didaktiska kommentarer, svar samt information om materiel och genomförande. Dessutom finns kopieringsunderlag med ytterligare Aktiviteter, Träna mera och Teman samt Uppgiftsbanker.

Uppgiftsbankerna innehåller övningar som kan användas som underlag vid provkonstruktion. De är kategoriserade efter de förmågor som eleverna förväntas redovisa i sina lösningar. Till samtliga uppgifter ges svar och ofta också kommentarer eller lösningar. Lärarhandledningarna är digitala och finns som 36 månaders-abonnemang.

Programanpassat innehåll

I Matematik 5000 har samtliga böcker fokus på att knyta an exempel och övningar till programmens karaktärsämnen.

Röd respektive Gul serie

Röd och Gul serie för yrkesprogrammen samt introduktionsprogrammen följer kurs a-spåret. För kurs 1 finns två olika läroböcker för yrkesprogrammen: Kurs 1a Röd för de serviceinriktade yrkesprogrammen samt Kurs 1a Gul för de tekniskt inriktade yrkesprogrammen. För kurs 2a finns Kurs 2a Röd & Gul lärobok.

Basböcker på grundläggande nivå

Till Kurs 1a Röd och Kurs 1a Gul finns även två parallella basböcker, Kurs 1a Röd Bas respektive Kurs 1a Gul Bas. Basböckerna är nedkortade versioner av de ordinarie läroböckerna och är avsedda för elever som behöver en tydligare framställning med fokus på kursens grundläggande matematik. Kurs 1a Röd Bas kan med fördel också användas på introduktionsprogrammen.

Studiestöd på modersmål 

Till Röd 1a finns det studiestöd på modersmål som riktar sig till nyanlända elever och elever som endast har nybörjarkunskaper i svenska. Det består av en studiehandledning i ljudboksform kopplat läromedlet. Studiestödet är på elevens modersmål och hjälper eleven tillgodogöra sig lärobokens innehåll.

Digitala läromedel som ger mer!

Till Matematik 5000-serien har vi utvecklat allt från digitalböcker till en app och gratis läxhjälp på Facebook. Vi har lyssnat på både lärare och elever och vi känner oss nu säkra på att vi utvecklar det du vill ha!

* Extramaterial med filmer på elev- och lärarwebb, studieteknikhandledning. Nå extramaterialet genom att logga in via Mina sidor!

* Digitalbok med uppgiftsfilmer, videolektioner och inläst ljud.

* Läxhjälp på Facebook - här besvarar engagerade matematiklärare elevernas frågor, med korta svarstider och helt kostnadsfritt: facebook.com/matematik5000laxhjalp

Matematik 5000 NOKflex - ny interaktiv plattform

NOKflex individanpassar, hjälper och motiverar. Du får stöd att variera undervisningen och få en tydlig överblick. NOKflex Elev och NOKflex Lärare har verktyg och innehåll specifikt utvecklade för respektive målgrupp. NOKflex i korthet:

* Adaptivt övningsverktyg som hjälper eleven framåt
* Statistik som ger en visuell överblick över elevernas fokus
* Uppmärksammar förmågorna
* Motivationshöjande spelmoment
* Möjlighet att anpassa elevdelen efter intresse